Provoz v nouzovém stavu


Vážení návštěvníci našich stránek, milé klientky, milí klienti,

zveřejňujeme informace k poskytování služeb v našich zařízeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s dalšími přijatými opatřeními. Děláme všechno pro to, aby naše služby byly omezeny co nejméně. Zároveň žádáme všechny naše klienty i jejich blízké, aby svým přístupem přispěli k tomu, abychom v tom mohli pokračovat co nejdéle a v co největším počtu.

Terapeutická komunita – zůstává v provozu, který je zajištěn početně jen mírně oslabeným terapeutickým týmem. Cílem je co nejvíc snížit pravděpodobnost zavlečení nákazy do zařízení a odvrátit tak uvalení karantény na celé zařízení. Proto jsme na přechodnou dobu zakázali návštěvy a výrazně omezili klienty v možnosti opustit zařízení. 

Doléčovací program – do odvolání rušíme skupinové aktivity. Toto omezení vyvážíme častějšími individuálními rozhovory, které budou probíhat po domluvě s jednotlivými garanty přednostně buď osobně nebo telefonicky či přes internet.
Jiná omezení v tuto chvíli nezavádíme.

Program ambulantního poradenství – z důvodu personálního oslabení nové klienty objednáváme až na duben. Do odvolání rušíme skupinové aktivity. Individuální rozhovory budou probíhat po domluvě s jednotlivými garanty přednostně buď osobně nebo telefonicky či přes internet. Osobní konzultace úplně nerušíme
Z našich pracovišť zůstávají v provozu poradny v těchto místech: Liberec, Turnov, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem.
Poradny v České Lípě, Semilech a Jablonci nad Nisou jsme nuceni přechodně uzavřít. Telefonický a e-mailový kontakt je ale možný. Viz kontaktní údaje u jednotlivých poraden.

Jak nám můžete pomoci, abychom mohli naše služby poskytovat bez dalších omezení?
Máte-li příznaky nachlazení, nechoďte prosím do našich zařízení osobně. Domluvte se s námi telefonicky nebo přes internet, jak dál postupovat.
Při osobní návštěvě zařízení si nejdřív vždy umyjte ruce vodou a mýdlem. Dodržujte vzdálenost od dalších osob aspoň dva metry. Nedivte se tomu, že jsme této podmínce přizpůsobili naše konzultovny 🙂

Od 19. března 2020 platí na základě usnesení vlády ČR další opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, které zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Toto nařízení se vztahuje tedy i na prostory našich služeb. Upozorňujeme, že plošné užívání roušek není v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace. Respektovat ho ale musíme, a proto vás žádáme, abyste si prostudovali návod, jak roušky správně používat. Nesprávné použití roušek může vést k dalšímu šíření onemocnění. Roušky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem a vodou nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu. 

Ve svém osobním životě se nyní držte jednoduchého pravidla „co nejméně osobních kontaktů s dalšími lidmi“, přičemž za opravdu rizikový lze považovat kontakt na vzdálenost méně než 1,6 metru a trvající déle než 15 minut. V tom případě riskujete nakažení i od lidí, kteří mohou být zdrojem onemocnění, přestože se zatím cítí zdraví. Lidem, kteří kašlou, kýchají či se u nich projevují jiné příznaky onemocnění dýchacích cest, vyhýbejte se úplně, a to i když mají roušku či respirátor

Vláda od 16. března vyhlásila omezení volného pobytu osob, pro které platí jen několik výjimek. Nikam proto zbytečně nechoďte ani nejezděte. Veškeré návštěvy vynechte úplně, včetně návštěv svých blízkých, pokud nejsou nezbytně nutné. Opustit bydliště je možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou individuální vycházky do parků či do přírody.“

Nacházíte-li se v karanténě, důsledně ji dodržujte. Rozhodně v takovém případě nechoďte do našich zařízení

Respektujte další státem vyhlášená doporučení a nařízení, např. ta zveřejněná na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Aktuální zprávy o situaci jsou rovněž na stránkách MZ dostupná zde

Informace čerpejte z důvěryhodných zdrojů, např. ze stránek Státního zdravotního ústavu, kde pro laickou veřejnost je vhodná zejména část s informačními letáky. Najdete tam doporučení, jak chránit sebe a ostatní před infekcí, jak si správně mýt ruce apod.
Dobrým zdrojem informací je také web okoronaviru.cz.

Udržujte se v kondici. Choďte na procházky do přírody, a to nejlépe samostatně nebo s někým blízkým ze společné domácnosti. Vždy myslete na pravidlo minimalizace osobních kontaktů s dalšími lidmi.  

Střízlivosti zdar!

David Adameček, odborný ředitel