Provoz v nouzovém stavu


INFORMACE K PROVOZU V PODZIMNÍM NOUZOVÉM STAVU NAJDETE JINDE

Vážení návštěvníci našich stránek, milé klientky, milí klienti,

zveřejňujeme informace k poskytování služeb v našich zařízeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s dalšími přijatými opatřeními. Děláme všechno pro to, aby naše služby byly omezeny co nejméně. Zároveň žádáme všechny naše klienty i jejich blízké, aby svým přístupem přispěli k tomu, abychom v tom mohli pokračovat co nejdéle a v co největším počtu.

AKTUALIZACE 27. 5. 2020 – všechny naše služby se vrací k běžnému provozu. S případnými opatřeními Vás případně seznámíme přímo v konkrétním našem zařízení.  

Terapeutická komunita – zůstává v provozu, který je zajištěn početně jen mírně oslabeným terapeutickým týmem. Cílem je co nejvíc snížit pravděpodobnost zavlečení nákazy do zařízení a odvrátit tak uvalení karantény na celé zařízení. Proto jsme na přechodnou dobu zakázali návštěvy a výrazně omezili klienty v možnosti opustit zařízení. 

Doléčovací programskupinové aktivity probíhají v počtu do 10 osob včetně terapeutů. Ostatní součásti programu probíhají bez omezení. 

Program ambulantního poradenství – individuální rozhovory mohou probíhat po domluvě s jednotlivými garanty i telefonicky či přes internet. Osobní konzultace nerušíme. Úterní skupiny probíhají v obvyklém čase. Členy gamblerské skupiny žádáme, aby potvrdili svou účast předem. 
Z našich krajských pracovišť aktuálně poskytujeme služby v poradnách: Liberec, Frýdlant, Turnov, Jablonec nad Nisou, Semily.
Poradnu v České Lípě jsme nuceni přechodně uzavřít. Telefonický a e-mailový kontakt je ale možný. Viz kontaktní údaje u jednotlivých poraden.

Jak nám můžete pomoci, abychom mohli naše služby poskytovat bez dalších omezení?
Máte-li příznaky nachlazení, nechoďte prosím do našich zařízení osobně. Domluvte se s námi telefonicky nebo přes internet, jak dál postupovat.
Při osobní návštěvě zařízení si nejdřív vždy umyjte ruce vodou a mýdlem. Dodržujte vzdálenost od dalších osob aspoň dva metry. Nedivte se tomu, že jsme této podmínce přizpůsobili naše konzultovny 🙂

Od 1.května 2020 platí na základě usnesení vlády ČR další opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, které zakazuje všem osobám s výjimkami pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Toto nařízení se vztahuje tedy i na prostory našich služeb. Důležité je roušky správně používat. Nesprávné zacházení s rouškami může vést k dalšímu šíření onemocnění. Roušky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem a vodou nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu. 

Vyhýbejte se lidem, kteří kašlou, kýchají či se u nich projevují jiné příznaky onemocnění dýchacích cest, a to i když mají roušku či respirátor

Nacházíte-li se v karanténě, důsledně ji dodržujte. Rozhodně v takovém případě nechoďte do našich zařízení

Respektujte další státem vyhlášená doporučení a nařízení, např. ta zveřejněná na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Informace čerpejte z důvěryhodných zdrojů, např. ze stránek Státního zdravotního ústavu, kde pro laickou veřejnost je vhodná zejména část s informačními letáky. Najdete tam doporučení, jak chránit sebe a ostatní před infekcí, jak si správně mýt ruce apod.
Dobrým zdrojem informací je také web okoronaviru.cz.

Udržujte se v kondici. Choďte na procházky do přírody, a to nejlépe samostatně nebo s někým blízkým ze společné domácnosti. Vždy myslete na pravidlo minimalizace osobních kontaktů s dalšími lidmi.  

Střízlivosti zdar!

David Adameček, odborný ředitel