Provoz v nouzovém stavu, díl druhý


Vážení návštěvníci našich stránek, milé klientky, milí klienti,

navazujeme na zpravodajství o provozu našich služeb v jarním nouzovém stavu a zveřejňujeme informace k poskytování služeb v našich zařízeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu podzimního a s přijatými opatřeními. Opět děláme všechno pro to, aby naše služby byly omezeny co nejméně. A stejně jako na jaře i nyní žádáme všechny naše klienty i jejich blízké, aby svým přístupem přispěli k tomu, abychom v tom mohli pokračovat co nejdéle a v co největším počtu.

Terapeutická komunita – zůstává v provozu, příjem klientů pokračuje podle toho, jak se uvolňují místa. Cílem je co nejvíc snížit pravděpodobnost zavlečení nákazy do zařízení a odvrátit tak uvalení karantény na celé zařízení. Žádáme všechny návštěvníky, aby v prostorách terapeutické komunity dodržovali hygienická opatření.  

Doléčovací program – všechny aktivity probíhají pokud možno bez omezení, za dodržování hygienických pravidel. Po domluvě s terapeuty mohou konzultace probíhat online či telefonicky.  

Program ambulantního poradenství – individuální rozhovory mohou probíhat po domluvě s jednotlivými garanty i telefonicky či přes internet. Osobní konzultace jsou možné, za dodržování hygienických pravidel. Stejně to platí pro úterní skupiny. 
Z našich krajských pracovišť aktuálně poskytujeme všechny služby v poradnách: Liberec, Frýdlant, Česká Lípa, Turnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
Ke konzultacím se prosím vždy objednávejte předem. Viz kontaktní údaje u jednotlivých poraden.

Naše Centrum primární prevence zveřejnilo informaci na svých stránkách

Jak nám můžete pomoci, abychom mohli naše služby poskytovat bez dalších omezení?
Máte-li příznaky nachlazení, nechoďte prosím do našich zařízení osobně. Domluvte se s námi telefonicky nebo přes internet, jak dál postupovat.
Při osobní návštěvě zařízení si nejdřív vždy umyjte ruce vodou a mýdlem. Dodržujte vzdálenost od dalších osob aspoň dva metry. Nedivte se tomu, že jsme této podmínce přizpůsobili naše konzultovny 🙂

Vyhýbejte se lidem, kteří kašlou, kýchají či se u nich projevují jiné příznaky onemocnění dýchacích cest, a to i když mají roušku či respirátor

Nacházíte-li se v karanténě, důsledně ji dodržujte. Rozhodně v takovém případě nechoďte do našich zařízení

Informace čerpejte z důvěryhodných zdrojů, např. ze stránek Státního zdravotního ústavu nebo z vládního Covid Portálu

Udržujte se v kondici. Choďte na procházky do přírody, a to nejlépe samostatně nebo s někým blízkým ze společné domácnosti. Vždy myslete na pravidlo minimalizace osobních kontaktů s dalšími lidmi.  

 

Pokyny pro konzultace na dálku

Ke konzultacím telefonickým nebo přes internet se můžete objednávat stejně jako k osobním setkáním:

Do liberecké poradny telefonicky (482 750 607, 603 829 730) v době 10-12 hodin a 13-16.30, v pondělí jen odpoledne 13-16.30. E-mailem pak písemně na adrese recepce@advaitaliberec.cz. Vše další s Vámi pak domluvíme. 

Ke konzultacím do našich dalších poraden v Libereckém kraji se domlouvejte přímo s jednotlivými terapeuty, kteří jsou u jednotlivých poraden uvedeni. 

Pro online konzultace je nezbytné mít vhodné zařízení, jako je počítač/notebook s kamerou a mikrofonem nebo aspoň telefon či tablet. Z aplikací využíváme Google Meet či Skype, ale jednotliví terapeuti se mohou s Vámi domluvit i na užívání jiných aplikací. Doporučujeme najít si k online konzultaci klidné místo, kde nebudete rušeni a kde bude zaručena důvěrnost rozhovoru. Před reproduktory možná dáte přednost sluchátkům.   

 

Střízlivosti zdar!

David Adameček, odborný ředitel