Programy pod novým vedením


Naše terapeutická komunitacentrum ambulantních služeb mají nové vedoucí. Terapeutickou komunitu vede Ing. Petr Kopejska a programy centra řídí Ing. Irena Habrová. Oba pracují v našem sdružení řadu let. Dále uvádíme jejich životopisy (téměř necenzurováno).
Petr Kopejska – původně vzdělán na báňského inženýra, zakotvil – možná pro něj samotného překvapivě na dlouho – v sociálních službách.
Tři roky pracoval s bezdomovci v azylovém domě Speramus v Liberci.
V roce 1998 nastoupil do terapeutické komunity pro drogově závislé – dále TK –  v Nové Vsi u Chrastavy. Zpočátku zastával pozici pracovního terapeuta. Zhruba po roce a půl pak začala jeho slavná terapeutická éra. Při této práci se také on sám osobnostně rozvíjel a byl nucen přehodnocovat některé své životní stereotypy. Od roku 2003 do roku 2006 procházel sebezkušenostním výcvikem pod vedením Jitky Vodňanské. Výcvik byl zaměřen na rodinnou terapii. Od roku 2004 proto Petr Kopejska v komunitě vede strukturovaný program „Práce s rodinami“. Mimo to pořádá pro klienty pravidelně od roku 2004 také jarní putování po Lužických horách jako Lužický vůdce-amatér.
Od roku 2008 do konce srpna 2010 Petr Kopejska plnil odpovědně funkci zástupce vedoucí TK. Od 1. září 2010 se stal vedoucím.
Mimo profesních aktivit si Petr rád zahraje na kytaru a zazpívá. Zvláště pak radostně, když ho nikdo neposlouchá. Ve volném čase se věnuje ještě rodině a meditaci. Sportuje minimálně a nemá rád extrémní polohy všeho druhu.
Svou dobrou náladou a nekonfliktním vystupováním přispíval řadu let a stále dle možností přispívá ke tmelení týmu TK a k udržování vřele tvůrčí atmosféry na pracovišti.
Oblíbená barva: žlutá. Oblíbené jídlo: špenát, brambor, sázené vejce. Oblíbená liberecká cukrárna: V Růžovém dole.

Irena Habrová
Vzdělání:
VŠST Liberec, textilní fakulta – titul Ing.
1997-2002: Skálův institut, sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (625 hod), absolutorium s osvědčením, téma závěrečné práce: Práce s individuálním plánem v TK.
2001: Remedium Praha, kurz Krizová intervence I.
2005: Remedium Praha, kurz Krizové intervence  II.
2008-2009: Grafologie a psychologie, 4 semestry, Česká grafologická komora.
2008-2009: Rodinné poradenství, kurz 182 hodin, Prev-Centrum Praha.
Zaměstnání v oboru:
Od roku 1996 socioterapeut v terapeutické komunitě v Nové Vsi.
Od roku 2001 zástupce vedoucího a od roku 2007 vedoucí tamtéž.
Od srpna 2010 vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA.
Třináctiletá praxe v oboru (terapeutická komunita) zahrnující individuální a skupinovou terapii, vedení skupin, garantství, vzdělávací lekce, psychosociální vyšetření, volnočasové a klubové aktivity, pracovní terapii, sociální práci, vedení terapeutického týmu, vedení externistů.

Stáže a odborné semináře:
1996: stáž v terapeutické komunitě Sananim Němčice.
Odborné semináře na celostátních konferencích Společnosti pro návykové nemoci a konference sekce AT při ČLS JEP, samostatná přednáška na téma Individuální plánování v Terapeutické komunitě Nová Ves.
Odborný seminář k naplňování národních standardů kvality sociálních služeb v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji.
Příprava organizace na registraci a vypracování podkladů pro registraci sociálních služeb ADVAITA, o. s.

Oba vedoucí pracují pod supervizí, pravidelná supervize probíhá s Jitkou Vodňanskou a s Mgr. Janem Knopem.

Napsat komentář