Programy pro dospělé (senioři, besedy)


ZÁVISLOST V SENIORSKÉM VĚKU
Program primární prevence na téma závislost v seniorském věku je určen pro cílovou skupinu dospělých osob, seniorů, klientů ambulantních a pobytových sociálních a zdravotních služeb. Program je veden formou besedy, je rozdělen do dvou tematických bloků: látkovénelátkové závislosti.
Obsahem jednotlivých bloků je především seznámení s pojmem závislost, etiologií vzniku a rozvoje závislosti u seniorů s akcentem na alkoholovou, lékovou závislost a různé formy patologického hráčství.
Cílem programu je vhodným způsobem pomoci seniorům zvědomit si možný problém, posílit jejich motivaci ke změně a předat informace o možnostech péče.

BESEDY A SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabízíme besedy a semináře na téma látkových a nelátkových závislostí, rizik na internetu a dalších forem rizikového chování. Besedy a semináře pro veřejnost realizujeme na základě konkrétní objednávky (vedli jsme např. seminář o drogových závislostech pro rodiče dospívajících v mateřském centru).