Práce s rodinami klientů terapeutické komunity


Dne 12.12. 2010 proběhne v prostorách ADVAITY – tentokrát v Liberci přímo v Centru ambulantních služeb (CAS) v Rumunské ulici jednodenní setkání s rodinnými příslušníky klientů terapeutické komunity. Přítomni budou i klienti, jejichž rodiny se setkání zúčastní.

První takováto neděle proběhla dne 28.11. 2010. Zúčastnilo se osm členů rodičovských týmů, bojujících se závislostí, a čtyři klienti komunity v Nové Vsi. Proběhly čtyři společné hodinové konzultace, vždy rodina a terapeut, a terapeutická skupina rodičů a příbuzných, které se klienti neúčastnili.

Tato setkání budou probíhat na CASu každý měsíc, přičemž každý třetí měsíc – nejblíže v lednu 2010 – proběhne tradiční víkendové setkání rodičů a příbuzných v terapeutické komunitě v Nové Vsi. Víkendové pobyty v terapeutické komunitě se budou pravidelně čtvrtletně opakovat stejně, jako tomu bylo posledních 6 let. Na podnět klientů TK ADVAITA jsme nově zařadili do programu zmíněné „Casovské neděle“. Práce s rodinami se tak zintenzivní.

12. prosinec je tedy nejbližším termínem rodinného setkání na půdě CASU. Setkání začíná v 10,00 a končit bude přibližně v 16,00. Zúčastnit se mohou rodiny klientů, kteří v komunitě procházejí druhou nebo třetí fází programu. Čtvrtletních víkendových setkání v budově komunity se mohou účastnit i rodiny klientů, kteří jsou v první fázi programu terapeutické komunity.

Petr Kopejska – vedoucí TK ADVAITA a programu „Práce s rodinami“.

Napsat komentář