Posílení kapacity ADVAITA, o. s.


d  d  d  d

Tento týden jsme podpisem smlouvy s Nadací rozvoje občanské společnosti vstoupili do světa evropských projektu. Náš projekt „Posílení kapacity ADVAITA, o. s.“ byl vybrán k podpoře a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen zejména na posílení naší organizace v oblasti finančního řízení a jeho podstatnou součástí je vytvoření místa finančního manažera, které v naší organizaci dosud chybí. Ve čtvrtek 28. června proběhne výběrové řízení, v němž na uvedené místo vybereme člověka, a v červenci projekt zahájíme. Máte-li zájem o práci finančního manažera, stále nás můžete kontaktovat. Podmínkou je ekonomické vzdělání. 

Aktualizace: Místo finančního manažera je obsazeno.

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Napsat komentář