Pojďme uklidit Česko s terapeutickou komunitou


Tak jako každý rok jsme se my klienti a terapeuti z Terapeutické komunity ADVAITA zúčastnili celorepublikové akce „Pojďme uklidit Česko“.

Dostali jsme mapu a vyznačenou část Liberce, a to konkrétně Růžodol.

Prvního dubna 2023 jsme nasedli v partě 12 lidí, pobrali pracovní rukavice a velké igelitové pytle a vyjeli směr Růžodol, kde na nás čekal opravdu pěkný humus… to co jsme tam našli bylo velice nepříjemné. Byly to desítky kg nepořádku, který patří do tříděného či nebezpečného odpadu jako kartony od mléka, džusu, dětské plíny, pet lahve, skleněné lahve, pytle s oblečením, použité prezervativy, ale taky, a to bylo obzvláště nepříjemné, aplikační materiály jako jsou injekční stříkačky, chemikálie na výrobu omamných látek, bužírky od vypálených kabelů pro získání měděných lan a několik nepoužitelných pneumatik z auta. Celkem jsme měli 45 kusů pytlů o objemu 240 l, takže jsme posbírali 10 800 l nepořádku.

I přesto, co všechno jsme jako skupina vysbírali, to byl jen zlomek toho, co všechno tam v okolí leží. Máme dobrý pocit, že jsme mohli přidat ruku k dílu a pevně věříme, že to bude už jen lepší a že jsme všichni jako lidi schopní se k naší planetě chovat  šetrněji.

Využívejme všude košů, popelnic na tříděný odpad. Je jich kolem nás dostatek na to, aby se nenacházelo po zemi to, co jsme uklízeli.

Děkujeme ADVAITA.