Podpora služeb pro lidi bez domova


Již v minulém roce jsme zaznamenali potřebu rozšířit naše služby o službu, která bude zaměřena na osoby bez domova. V roce letošním jsme učinili první kroky a navázali spolupráci s organizacemi, které poskytují služby primárně pro tuto cílovou skupinu. S radostí jsme zaznamenali jejich zájem a následně uspořádali pracovní setkání, na kterém jsme se společně zabývali jejich představami a potřebami a našimi možnostmi. Do společných činností se zapojila liberecká Naděje, která provozuje noclehárnu a sociální byty v Kateřinkách a Nízkoprahové denní centrum ve Valdštejnské ulici, a Azylový dům Speramus, který je součástí obecně prospěšné společnosti Návrat.

ADVAITA bude do těchto organizací vysílat pracovnici, která bude klientům poskytovat adiktologické poradenství. Tato pracovnice bude také k dispozici pracovním týmům organizací pro řešení otázek spojených s návykovým chováním a závislostí jejich klientů.

Věříme, že nově navázaná spolupráce bude ku prospěchu všech zúčastněných organizací a především uživatelům služeb.

Tisková zpráva

 

Napsat komentář