Podpora samostatného bydlení


Od 1. dubna 2010 nabízíme nový program, podporu samostatného bydlení. Naše ambulantní a pobytové služby tak poprvé doplňujeme o službu terénní.

Vznik a rozvoj programu je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.