Podpora samostatného bydlení jako samostatná služba skončila


UPOZORNĚNÍ PRO TY, KDO ČTOU POUZE NADPISY ZPRÁV – Podporované ubytování v rámci doléčovacího programu následné péče nekončí. Podpora samostatného bydlení je terénní služba. Tu jsme ke konci roku 2012 přestali poskytovat.

Ke konci roku 2012 jsme přestali poskytovat sociální službu podpora samostatného bydlení, kterou jsme nabízeli od dubna 2010. Vznik a rozvoj programu byl podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Do listopadu 2012 jsme službu financovali z uvedeného projektu, v prosinci pak z peněz MPSV. Konec financování z Evropského sociálního fondu byl hlavním důvodem ukončení poskytování služby, ale ne jediným. Náš původní předpoklad, že nejdůležitější pro klienty bude možnost čerpání služby terénní formou přímo v jejich domácnostech, se nepotvrdil. Za nejcennější považovali činnosti, které pracovně nazýváme sociální prací v užším slova smyslu. Ta zahrnuje rozmanité aktivity zaměřené na praktické součásti samostatného života po návratu z chráněného prostření léčeben a terapeutických komunit (komunikace s úřady, řešení dluhů, pomoc s hledáním zaměstnání apod.). Tyto činnosti jsme chtěli v každém případě zachovat i po skončení služby a rozšířit jejich využití i pro jiné naše klienty. Zvažovali jsme různé alternativy návaznosti na ukončenou službu a nakonec jsme zvolili tu, která podstatné aktivity zaniklé služby přesouvá do našich tradičních programů Centra ambulantních služeb ADVAITA. Zmíněné aktivity bychom nemohli nabízet bez odpovídajícího personálu, takže poprvé v historii konečně budeme mít v programu ambulantního poradenství i v doléčovacím programu k dispozici sociální pracovnici. Tu jsme zaměstnali v rámci projektu a její pracovní místo nadále zachováme.

V našem případě se tedy skutečně naplnilo motto z loga ESF. Projekt podpořil budoucnost, která se prvního ledna 2013 stala současností. Podporu pro tuto současnost už musíme hledat jinde, abychom navazující činnosti byli schopni zaplatit a udržet, případně dokonce rozvíjet.

 

Napsat komentář