Oslava 22. výročí otevření Terapeutické komunity v Nové Vsi


Další zdárně proběhlé výročí založení terapeutické komunity je důkazem, že organizace Advaita, z.ú. se může spolehnout na stabilní tradici. Od 4. června roku 1997 přicházejí klienti se společným problémem závislosti (v různých typových kombinacích) do komunitního prostředí s pevnou programovou strukturou, kde podstupují dlouhodobou (až 15 měsíců) intenzivní léčbu.

Z veřejných článků doprovázených fotkami z výletů by se mohlo zdát, že pobyt v komunitě je odpočinková záležitost, ale není tomu tak. Pracovní týden v komunitě si lze představit jako hutný „rozvrh hodin“ ve škole, začínající brzy ráno rozcvičkou a vyplněný různorodými terapeutickými sezeními. Nechybí ani pracovní bloky zaměřené na manuální práce nebo odborné přednášky, řízené relaxace a samořídící programy klientů. Vše s relativně krátkými přestávkami.

Do výše uvedeného se klienti terapeutické komunity podílejí na praktickém chodu domu, úklidu a přípravě stravy, ve zbytku volného času si mohou řešit individuálně své trable z předchozího života (rozvrácené vztahy, mapování dluhů, příprava na zaměstnání).

Jediným částečně volným dnem pro odpočinek je neděle. Jinak neustále probíhá denní program, a to i v případě organizování sobotních nebo vícedenních zátěžových výletů.

Dne 15. června 2019 v sobotu tedy proběhlo 22. tradiční výroční setkání s bývalými klienty, zaměstnanci a přáteli organizace. Bývalých klientů přišlo celkem 25. Někteří ukončili léčbu nedávno, jiní před několika lety. Návštěv, příbuzných a přátel jsme napočítali asi 15, k tomu tak 10 malých dětí. Celkový počet účastníků doplnil tým současných pracovníků, bývalých kolegů a stážistů – celkem 17 lidí. V porovnání s předchozím rokem byla tedy účast co do počtu účastníků podobná.

Průběh společenské akce byl uvolněný, přátelský, ale držel se organizační struktury. V 12:00 hodin byl doporučený čas k příjezdu a k zapsání se do prezenční listiny. Někteří bývalí klienti zde nocovali již v noci z pátka na sobotu. V 13:00 hodin proběhla se zájemci podrobná prohlídka domu s komentářem pracovníků. V 13:30 hodin bylo zahájeno venkovní komunitní setkání.

Skupina aktuálních klientů se představila vtipnými rýmy a nacvičenou písní, poté proběhlo představení týmu pracovníků a komentář odborného ředitele Davida Adamečka. Akci vtipně moderovala vedoucí komunity Pavlína Iblová a poeticky zástupce vedoucí Petr Kopejska. Další důležitou fází programu byly proslovy bývalých klientů, kteří se ohlédli za roky své abstinence. Byly uděleny čtyři diplomy za rok abstinence, a jeden za pětileté abstinenční období.

Bývalí klienti hovořili o realitě života bez drog, o úskalí přechodu z komunity do zaměstnání, o drogových nástrahách v běžném sociálním prostředí. Esenci těchto sdělení by šlo shrnout do předpokladu, že absolvování dlouhodobé léčby je jen výcvik, který bude teprve životními okolnostmi otestován. Úspěšní klienti nám ale ukázali a potvrdili, že metoda terapeutické komunity funguje.

Od 16:00 probíhal lítý boj na volejbalovém hřišti, který nakonec vyhrál tým bývalých klientů. Aktuální klienti a členové týmu pracovníků hráli výborně. Večer byla ještě možnost posedět společně u ohniště. Pak už se ale jinak slunný a vydařený den schyloval k bouřkovému dešti, takže se dění přesunulo spíše do domu.

Děkujeme všem účastníkům výročí a těšíme se opět na příští rok!

Za tým terapeutické komunity Advaita napsal Radek. 

Fotogalerie (fotil Martin a David):