První obce Libereckého kraje se připojily k ojedinělému způsobu podpory protidrogových služeb


17. února 2010 jsme na liberecké radnici podepsali smlouvy o nákupu našich služeb s prvními obcemi, které přijaly myšlenku jednotného financování protidrogových služeb na území Libereckého kraje.

Způsob financování je to v České republice unikátní, zároveň však jednoduchý. Obce přispívají na protidrogové služby podle toho, kolik mají obyvatel. Dalším kritériem je, zda se jedná o obce s rozšířenou působností (tzv. „trojkové“), s pověřeným obecním úřadem (tzv. „dvojkové“) nebo o tzv. „jedničkové“. Obce třetího typu v navrženém pojetí přispívají částkou 11,50 Kč, obce druhého typu šesti a obce prvního typu čtyřmi korunami za každého svého občana.

Zapojí-li se do nového způsobu všechny obce na území Libereckého kraje, do systému péče o uživatele návykových látek, patologické hráče a jejich blízké přibude více než 3,5 milionu korun. Získané prostředky se dále rozdělují mezi poskytovatele protidrogových služeb působící v Libereckém kraji. Kromě našeho sdružení je to Most k naději, o. s.Občanské sdružení Pasant. Na toto dělení jsme mezi sebou vyjednali následující klíč:

Kategorie obceSlužba
Terénní a minimalizace rizikAmbulantní poradenství a následná péčePobytová
3. typu6 Kč4 Kč1,50 Kč
2. typu3 Kč3 Kč0 Kč
1. typu2 Kč2 Kč0 Kč

Českolipsko: vše Pasant, vyjma pobytových služeb, které v celém kraji zabezpečuje ADVAITA, o. s., prostřednictvím Terapeutické komunity v Nové Vsi.
Terénní služby a služby harm reduction: Most k naději (kromě Českolipska).
Ambulantní léčba/poradenství a služby následné péče: ADVAITA, o. s. (kromě Českolipska).
Pobytové služby: ADVAITA, o. s.

Každá obec se rozhoduje dobrovolně, zda navržený způsob financování přijme. Ohlasy od jednotlivých z nich jsou zatím převážně vstřícné, takže u nás zatím převládá optimistická nálada :-). Trochu tak neutralizuje hořkou pachuť z dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Není to tak dlouho, co jsme měli problém sehnat ke státní dotaci dostatečné množství nestátních zdrojů, abychom nepřekročili nejvyšší možný podíl sedmdesáti procent finančních prostředků od státu. V letošním roce podíl státu netvoří ani padesát procent našeho zdrojového rozpočtu. Nebýt zodpovědného přístupu Libereckého kraje a obcí, museli bychom některé programy zavřít. Peníze od samospráv tak pomáhají zachovat fungující síť protidrogových služeb, kterou se stát s oblibou chlubí. A oprávněně. Dosud totiž má čím. Bohužel to ale v poslední době vypadá tak, že stát Česká republika na své drogové služby začíná pohlížet jako na perpetuum mobile.

S kým jsme tedy včera smlouvy uzavřeli? Se zástupci následujících měst a obcí: Město Frýdlant, Statutární město LiberecMěstský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. Zástupcům těchto měst děkujeme, jmenovitě Danu Ramzerovi, Nadě JozífkovéLukáši Pohankovi.

Děkujeme i členovi rady Libereckého kraje, Pavlu Petráčkovi, který zprostředkoval řadu jednání s obcemi v přípravném období na konci roku 2009. Ke koordinaci celého procesu přispěla také krajská protidrogová koordinátorka, Jitka Sochová.

Předběžná informace, kterou jsme zveřejnili v loňském roce, se začíná skutečně naplňovat. Nás teď čeká vyjednat zbytek už jen s 212 obcemi 😉

Další odkazy ke zprávě:

Rozdíl mezi tzv. dvojkovými a trojkovými obcemi

Obce s rozšířenou působností (Wikipedie)

Okresy a obce Libereckého kraje

Perpetuum mobile

Napsat komentář