Nadace Škola hrou


Nadačním příspěvkem 5 tisíc Kč nás i letos podpořila Nadace Škola hrou. Děkujeme.

Nadace škola hrou byla zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí, dospívající mládeže a seniorů, zabývá se osvětou, výukovými programy a tvorbou nových forem zábavného vzdělávání. Nadace úzce spolupracuje se zábavním CENTREM BABYLON v Liberci. Organizuje soutěže, zábavně-naučené programy pro děti a dětské kolektivy, pořádá klubová setkání… Dvakrát ročně vypisuje grantová řízení (viz sekce „granty“), a tím podporuje rozvoj organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.

Napsat komentář