Podpůrná skupina


Co je naše podpůrná skupina:

Je to čas a místo, kde můžete v klidu společně mluvit o problémech s alkoholem a drogami, jak se vám daří a co dělat dál. Pomůžeme vám získat či upevnit své rozhodnutí pro změnu nevhodných návyků v motivujícím prostředí podpůrné skupiny lidí, kteří usilují o to samé.

Pravidla účasti na motivační skupině:

  • včasný příchod
  • přijďte střízliví
  • žádné násilí
  • důvěrnost o sdílených problémech
  • vypnutý telefon

Jedno sezení trvá 90 minut a probíhá ve skupinové místnosti Centra adiktologických služeb ADVAITA. Rumunská ulice 14/6, 460 01 Liberec.

Podmínkou je absolvování vstupního rozhovoru. Objednávky na telefonním čísle 603289730. Skupina se koná každé druhé úterý od 16.30 hodin.

Napsat komentář