Metodická podpora pracovníkům podpory samostatného bydlení


Sedmnáctého února proběhl první den metodické podpory pracovním skupinám v rámci projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Tématem byl veřejný závazek a jeho funkční uplatnění u poskytovatelů realizujících sociální služby. Metodickou podporu zajišťuje Občanské sdružení JOB. Za naše sdružení, které díky uvedenému projektu od dubna 2010 nově poskytuje terénní službu podpory samostatného bydlení, se do pracovní skupiny zapojili dva účastníci. Pod vedením lektorů Zuzany Skřičkové a Ladislava Marka skupina prošla tématem od úplných základů až k práci na vlastních veřejných závazcích.

Kromě užitečného připomenutí důležitých součástí veřejného závazku měli naši účastníci možnost poznat kolegy z dalších organizací: Rytmus Liberec, o. p. s.Pochodeň, občanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým, Občanské sdružení Fokus LiberecStředisko pro ranou péči, o. p. s.

Následovat budou setkání pracovní skupiny na témata: „Individuální plánování v praxi“ a „Ochrana práv uživatelů sociálních služeb – restriktivní opatření a problematika stížností v praxi poskytovatele sociálních“

Projekt IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Aktualizace 17. 3. 2011: Pět dnů školení hodnotíme jako velice přínosných, celkem jsme se v účasti vystřídali čtyři a už jsme začali informace ze seminářů zpracovávat a uplatňovat v naší praxi. S radostí konstatujeme, že se opravdu jednalo o metodickou podporu. Vzdělávací programy Občanského sdružení JOB můžeme doporučit.

Napsat komentář