Memorandum poskytovatelů protidrogových služeb 4


Poskytovatelé služeb a odborníci v oboru adiktologie adresovali vládě ČR po 18 letech v pořadí 2. memorandum, v němž vyjadřují své znepokojení nad plánovanými plošnými škrty pro rok 2011.

Jednotlivé části memoranda:

 • První memorandum 1992
 • Kdo jsme
 • Nejsme perpetuum mobile
 • Chybí jasný systém financování a koordinace služeb
 • Jsme na hranici existence
 • Protidrogové služby se společnosti vyplatí
 • Léčba je účinnější, než vězení
 • Co požadujeme?

Plné znění memoranda v PDF.

Memorandum na stránkách PROADIS s možností připojit se k němu – TAM SE MEMORANDUM PODEPISUJE.

Tisková zpráva k memorandu.

Proč jsme se k memorandu připojili? Pochopíte z jiného článku věnovaného financování našich služeb a srovnání vývoje výše příspěvků ze státních a jiných zdrojů.


Napsat komentář

4 zamyšlení nad “Memorandum poskytovatelů protidrogových služeb

 • Gabriela Mahrová

  Vyjadřuji memorandu plnou podporu, financování adiktologických služeb je dlouhodobě otřesné a nelze už ubírat tam, kde hrozí zhroucení celého systému.

 • Radim Siatka

  Tímto vyjadřujeme memorandu rovněž podporu, financování protidrogových a adiktologických služeb se stále zhoršuje a to jak po stránce výše přiznaných finančních prostředků, tak i po stránce vyřizování jednotlivých žádostí na dotace (časový horizont).

 • Marek Laštovica

  Pracuji v pomáhací profesi už několik let. Nejsem ten typ člověka,který by se neuživil něčím jiným, a který by měl v tom co dělá životní východisko. Svoji práci mám rád, ale to neznamená, že za ní nechci být ohodnocen. Chci být nezávislý ve své terapeutické práci, a svém úsudku, oproštěn od sebe a svých problémů. Ptám se jak mám teda vykonávat svou profesi, když ať si to přeji, či nepřeji, potřebuji bydlet, jíst, a nemít své existenční problémy. Mějte si svou politiku, své starosti. Jediné co žádám je, abyste byli schopni říci: My podporujeme drogovou politiku, nebo vykašlete se na to ,my na to taky kašlem.