Liberecký kraj financuje v roce 2012 naše služby


Předseda našeho sdružení převzal 15. února 2012 z rukou Pavla Petráčka, člena Rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí, smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Pan radní pozval za stejným účelem do své kanceláře v budově Krajského úřadu Libereckého kraje také zástupce dalších organizací, které v Libereckém kraji poskytují certifikované protidrogové programy, a to Mostu k naději, o. s., a Laxus, o. s. (společně s Advaitou je Laxus členem svazu PROADIS). Akce proběhla za účasti médií a pan radní si udělal čas i na hodinovou společnou diskusi. Hovořilo se zejména o současném stavu financování protidrogových programů. Pavel Petráček se zajímal také o vývoj ve financování našich služeb ze strany obcí Libereckého kraje.

Liberecký kraj přispívá letos do našeho rozpočtu částkou 1 860 000 korun. Krajská dotace je pro nás mimořádně významná z toho důvodu, že každoročně tvoří přibližně 20 % našeho celkového rozpočtu a zajišťuje tak významnou část povinného třicetiprocentního nestátního podílu ke státní dotaci.

Následující grafy zobrazují vývoj financování z MPSV, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) z Libereckého kraje (LK) a od obcí Libereckého kraje za posledních šest let. U roku 2012 se jedná u RVKPP a u obcí o přibližný údaj. Dotace RVKPP může být i nižší, příspěvek obcí naopak vyšší (zatím potvrdilo pouze statutární město Liberec).
Na tomto grafu můžeme vidět, jak důležité je financování od samospráv (Liberecký kraj a obce Libereckého kraje). V roce 2010 pomohlo překonat propad financování od RVKPP.
Na ose Y jsou částky v tisících Kč.

 

Zde jsou dotace RVKPP a MPSV spojeny do jedné státní dotace. Vidíme, že financování ze státního rozpočtu letos opět kleslo pod úroveň roku 2007.
Na ose Y jsou částky v tisících Kč.

 

Další podstatný finanční zdroj tvoří úhrady od uživatelů služeb.

 

Odkazy k příspěvku:

Zprávy Televize RTM

Napsat komentář