Liberecký kraj financuje naše služby


Předseda našeho sdružení převzal 29. dubna 2010 z rukou Pavla Petráčka, člena Rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí a menšin, smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Pan radní pozval za stejným účelem do své kanceláře v budově Krajského úřadu Libereckého kraje také zástupce dalších organizací, které v Libereckém kraji poskytují certifikované protidrogové programy, a to Mostu k naději, o. s.Občanského sdružení Pasant. Akce proběhla za účasti médií a pan radní si udělal čas i na hodinovou společnou diskusi o aktuální situaci v oblasti práce protidrogových zařízení. Společně s Davidem Adamečkem (Advaita), Magdou Jogheeovou (Pasant) a Lubomírem Šlapkou (Most k naději) hovořil zejména o současném stavu financování protidrogových programů a možnostech jejich dalšího rozvoje. Do diskuse se zapojila také JUDr. Ludmila Šlechtová, vedoucí Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Pavel Petráček se zajímal zejména o vývoj ve financování našich služeb ze strany obcí Libereckého kraje.

Liberecký kraj přispívá letos do našeho rozpočtu částkou 2 miliony korun a potvrdil tak roli nejdůležitějšího poskytovatele finančních prostředků našemu sdružení. Krajská dotace je pro nás mimořádně významná ze tří hlavních důvodů: 1) Každoročně tvoří více než 20 % našeho celkového rozpočtu a zajišťuje tak významnou část povinného třicetiprocentního nestátního podílu ke státní dotaci (letos necelých 22 %). 2) V letošním roce je vyšší než loni a mírní tak likvidační dopad snižování financí od státu. 3) Dotace není závazně členěna mezi jednotlivé naše programy, ale můžeme ji použít u těch služeb, kde se ostatních finančních zdrojů dostává nejméně.
Jedinou „vadou na kráse“ je skutečnost, že podobně jako v loňském roce dorazily peníze na náš účet až ve druhém čtvrtletí, takže někteří zaměstnanci si museli na první letošní mzdu počkat do konce března, kdy jsme dostali první finance z jiných zdrojů.

Následující graf zobrazuje vývoj financování z MPSV, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a z Libereckého kraje (LK) za poslední čtyři roky.
Další hlavní finanční zdroje tvoří úhrady od uživatelů služeb a peníze od obcí Libereckého kraje.

neviditelny text

Odkazy k příspěvku:

Napsat komentář