Komunita Cup Tomky 2018


My z Terapeutické komunity Advaita jsme se letos opět zúčastnili již 16. ročníku olympiády Terapeutických komunit, která se konala 22.–24. 6. 2018 na Slovensku, u obce Tomky.

Už cesta na Slovensko byla nejistá, když se nám po cestě poblíž Mladé Boleslavi porouchalo jedno z vozidel. Cesta na druhý pokus již byla úspěšná, a my jsme i díky zapůjčenému autu na místo konání olympiády dorazili, i když se značným zpožděním, avšak právě ve chvíli, kdy začínal slavnostní představovací nástup všech zúčastněných komunit. Hladce jsme se mezi ně včlenili.

Proběhlo představení všech, celkem šestnácti komunit a olympiáda měla jako již každoročně mezinárodní zastoupení. Představily se komunity z Česka, Slovenska a Francie.

 

Postavili jsme stany a v pátek večer se konalo takzvané „stretnutie pri ohnisku“, kde začala první disciplína, a to Superstar.

V sobotu ráno vypuklo sportovní nadšení, zahájily se totiž disciplíny jako volejbal, fotbal, trojboj, přetahování lanem a běh.

A aby o nás bylo postaráno i co se jídla týče, protože s hladovými žaludky nelze podávat žádné sportovní výkony, tak se z každé komunity vyslal jeden zástupce, který pomáhal s přípravou oběda, a to výborného guláše.

My z TK Advaita jsme se umístili na 3. místě v přetahování lanem. V běhu žen pro naší komunitu získala bronzovou medaili klientka Pája. V sobotu večer jsme se ještě vykoupali v přehradě a užili jsme si procházku po okolí.

V neděli se konala disciplína pro terapeuty, a to vrh Rasťovou guľou a náš terapeut Michal pro Advaitu získal nekompromisně zlatou medaili!

V celkovém hodnocení se Advaita umístila na 3. místě, což byl nečekaný, ale zasloužený úspěch. Po obědě jsme sbalili stany a vyrazili jsme na dlouhou cestu domů do Nové Vsi. Všichni jsme si to moc užili a jsme plní zážitků.

Tomáš a Lucka