Nadace EURONISA


Nadace EURONISA letos opět podpořila provoz našich programů. V letošním 1. grantovém kole nadace, ve kterém se rozdělovalo celkem 700 tisíc Kč, jsme získali 20 tisíc korun. Děkujeme.

Nadace EURONISA za dobu své činnosti již rozdělila téměř 12,5 milionů korun mezi 200 organizací na 715 projektů. Vznikla v roce 1995 z impulsu libereckého Sboru Jednoty bratrské a jejím úkolem je podporovat aktivity zejména z oblasti sociální, kulturní a vzdělávací na území české části Euroregionu Nisa.

Napsat komentář