Financování našich programů v roce 2007


Léto přineslo nejen teplejší počasí, ale také uklidnění pro naši organizaci i pro všechny naše zaměstnance. V červnu dorazily na náš účet finanční prostředky, jejichž přidělení schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v letošním březnu (3,3 milionu Kč). Z Fondu prevence statutárního města Liberec jsme získali 60 tisíc korun. Nejpodstatněji k našemu klidu přispěl Liberecký kraj, který zdvojnásobil původní letošní dotaci a v srpnu poslal na náš účet 700 tisíc Kč. Letošní finanční podpora Libereckého kraje našim programům tak mírně přesáhla 20 % našeho rozpočtu. Vzhledem k letos platným pravidlům financování protidrogových programů ze státního rozpočtu tak Liberecký kraj významně přispěl k zachování existence našich programů a k udržení stávající kvality našich služeb.

  

d d d d

V červenci jsme také díky projektu Posílení kapacity ADVAITA, o. s. mohli přijmout novou finanční ředitelku. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Napsat komentář