Dva roky provozu Poraden pro gambling a jiné závislosti


Dvacátého října tomu bylo dva roky ode dne, kdy jsme otevřeli naši poslední Poradnu pro gambling a jiné v závislosti. Touto poradnou je zařízení v Novém Boru. Před otevřením tohoto poradenského pracoviště jsme v průběhu srpna roku 2016 otevřeli poradny v dalších sedmi obcích Libereckého kraje: v České Lípě, Hrádku nad Nisou, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Semilech, Turnově a Novém městě pod Smrkem. Provozování poradny v Hrádku nad Nisou jsme se v průběhu roku 2017 rozhodli ukončit z důvodu minimálního zájmu ze strany místních občanů. Další poradny zůstaly v provozu, některé dokonce pro velký zájem o služby rozšířily provozní dobu.

Za dvouletou dobu naší existence (za období od 8. 7. 2016 do 30. 6. 2018) využilo služeb poraden celkem 348 klientů, z toho bylo 235 uživatelů návykových látek či hráčů a 112 rodičů a blízkých.
A kdo jsou vlastně naši klienti? Spektrum je velice široké, do poradenských pracovišť přicházejí lidé, kteří mají dlouholetý problém s užíváním alkoholu, klienti závislí na pervitinu, marihuaně, lécích. Naší prioritní cílovou skupinou jsou však lidé, kteří mají problém s nějakým nelátkovým typem závislosti. Do této skupiny patří hráči automatů, lidé, kteří sázejí na výsledky sportovních zápasů, ti, kteří mají problém s hraním počítačových her, nadměrným trávením času na internetu, s mobilními telefony. Nezanedbatelná část našich klientů jsou však rodiče a blízcí těchto lidí. Rodina si často problém uvědomuje dříve, než samotný klient, potřebuje podporu a péči, neví, jak situaci řešit.

V jednotlivých poradnách je možné absolvovat jednorázovou konzultaci, nebo docházet pravidelně. V případě, že si klient, nebo jeho blízký není jist, zda je služba určena pro něj, popřípadě chce získat nějaké další informace, je možné se s námi nejprve telefonicky spojit. Vždy je třeba předem se do poraden objednat.

Rozšířením služeb naší organizace o Poradny pro gambling a jiné závislosti se nám podařilo vytvořit fungující síť služeb pro patologické hráče v Libereckém kraji.
Jsme velmi rádi, že se v průběhu doby potvrzuje potřebnost těchto zařízení. Poradny si získaly své klienty i podporu obcí, v nichž působíme.

Podrobnější vývoj přehledu využití poraden ukazuje na rostoucí zájem klientů:
2016 (8. 7. – 31. 12. 2016) – 67 osob, z toho 48 uživatelů, 18 rodičů
2017 (celý rok) – 156 klientům, z tohoto 100 uživatelů a 56 rodičů
2018 (za první pololetí, do konce června) – 125 osob, z toho 87 uživatelů a 38 rodičů.

Drahuše Tkáčová, vedoucí poraden