Dětský den


Dne 31. 5. 2019 komunita Advaita uspořádala pro děti z novoveské školy a školky dětský den. Děti se po osmé ranní hodině vydaly předem připravenou pohádkovou stezkou, kde na ně čekala spousta záludných a zábavných úkolů. Trasa vedla od místní školy přes hasičárnu, fotbalové hřiště až do terapeutické komunity. Na stanovištích po cestě děti potkaly čerta, klauna, vodníka, princeznu a další pohádkové bytosti, které měly pro ně připravené úkoly, jejichž splnění bylo podmínkou pro pokračování v cestě. Děti plnily úkoly velmi zdatně a bez sebemenších potíží si s nimi poradily. V komunitě už na děti čekal rytíř, který děti pasoval na rytíře. Poté se ratolesti věnovaly volné zábavě. Kdo chtěl, mohl se nechat zkrášlit barvami na obličej, nebo si vybarvovat omalovánky, hrát kuželky nebo se zabavit podle svého. U ohniště plápolal komunitní oheň, na kterém si všichni upekli buřta na posilněnou. K tomu se kolem linuly libé tóny kytary a zpěvu dětí jako u každého správného táboráku. Po občerstvení se děti vydaly hledat poklad, ve kterém čekala spousta dobrot a to byla závěrečná část celého programu.

Myslím, že jsme si to společně všichni moc užili a že panovala pozitivní nálada. Osobně jsem měl hřejivý pocit u srdce z té nefalšované dětské radosti a jejich bezprostřednosti. Za Advaitu děkuji moc všem.

Honza