Dětský den s terapeutickou komunitou


Terapeutická komunita připravila pro děti z novoveské mateřské a základní školy vydařený dětský den, jak můžeme vyčíst z dopisu paní ředitelky, který nám udělal velkou radost 🙂

Poděkování všem z Terapeutické komunity Advaita za přípravu a uspořádání MDD pro děti z MŠ a žáky ZŠ

Advaita připravila pro děti z MŠ k jejich svátku cestu pohádkovým lesem, na které se setkaly s pohádkovými bytostmi. Čekal na ně vodník, Rumcajs, Křemílek, Vochomůrka a princezna, které děti pomohly posbírat ztracené korále. Na školní zahradě na ně čekala víla Anička s bylinkovými lektvary. Za pomoc víle při sbírání bylinek si děti našly na zahradě poklad, o který se spravedlivě podělily. Ještě si opekly vuřtíky a pohrály si s pohádkovými bytostmi. Nejvíce se jim líbila honěná s vodníkem a Rumcajsem.

Pro žáky Komunita připravila zážitkovou trasu. S otázkami a úkoly na ně čekal Honza Světoběžník, Alex a bába kořenářka. Na zahradě Komunity byla spousta zábavných a sportovních her. Žáci si  odpočinuli u připraveného ohniště a opekli si vuřty. Potom se vydali hledat poklad.

Děti z MŠ a školáci byli  nadšení z dětského dne. Program byl úžasný a počasí dětem přálo.

Moc všem hodným lidičkám z Advaity děkujeme za všechny děti i zaměstnance školy.

Věra Trenčanová, ředitelka školy

I my jsme si dětský den užili 😉