Den otevřených dveří přilákal přes 40 hostů


30. října 2009 proběhl v našem Centru ambulantních služeb den otevřených dveří. Připoměli jsme si jedenácté výročí zahájení doléčovacího programu.

Během celého dne jsme hostům, kterých bylo dohromady něco přes čtyřicet, zpřístupnili prostory centra a informovali je o našich programech. Vzhledem k tomu, že od roku 2007 pod naše občanské sdružení patří i Terapeutická komunita v Nové Vsi, promluvili jsme stručně také o ní.

Účastníci akce se nejvíce zajímali o to, zda nárůst počtu klientů našeho ambulantního programu souvisí se současnou ekonomickou krizí. Dále chtěli vědět, jak se ujalo podporované bydlení doléčovacího programu, které funguje od letošního dubna. Zpráva, která zaujala nejvíc, se ovšem netýkala programů samotných, ale financování jejich provozu. Informovali jsme totiž o tom, jak budou financovány protidrogové služby v Libereckém kraji v roce 2010, ve kterém bude stát šetřit na sociálních službách více než letos. Díky společnému úsilí Libereckého kraje a obcí na jeho území se podařilo připravit společný způsob financování aktivit protidrogové politiky. Obce, které se do systému zapojí, budou přispívat částkou od 4 do 11,50 Kč za své občany. Získané finanční prostředky si rozdělí jednotliví poskytovatelé protidrogových služeb v kraji.

Příjemně nás překvapilo, kolik zástupců médií přijalo pozvání na tiskovou konferenci. Na jednotlivé články a videa odkazujeme z naší stránky na facebooku.

Napsat komentář