Den otevřených dveří


Šestý ročník týdne sociálních služeb v ČR se konal ve dnech 6. – 12. 10. 2014. Dveře spolku ADVAITA se otevřely veřejnosti ve čtvrtek 9. října.

Od deseti hodin na návštěvníky čekalo drobné občerstvení (o které nebyl valný zájem), ale také klient Terapeutické komunity Advaita, který podával informace, rozdával úsměvy a prodával výrobky vytvořené v komunitě (o které byl zájem daleko větší).

Všichni pracovníci Centra ambulantních služeb provázeli návštěvníky, hovořili s nimi o programech ADVAITY a také zodpovídali otázky, které se zrodily v hlavách návštěvníků.

Od jedné hodiny proběhlo organizované povídání o našich službách s promítáním. Součástí byl i krátký pohled tzv. pod pokličku naší práce, pohled do závislosti. Naším cílem bylo návštěvníkům přiblížit, že závislosti nás mohou ohrožovat více, než si jsme ochotni připustit, a proto bychom neměli zapomínat na vlastní psychohygienu a hlavně na naše zdravé vztahy s blízkými.

 

TSS

Jsme rádi, že můžeme poděkovat za návštěvu pracovníkům Krajského úřadu Liberec, pracovníkům Magistrátu města Liberec, zástupcům Městského úřadu Turnov, kurátorům pro děti a mládež, pracovnicím z PMS, kolegům z organizace Fokus a také studentům vysoké školy v Liberci.

Dík patří pracovníkům Advaity za přípravu a koordinaci akce. Dík náleží také již zmíněnému klientovi z TK, který pro návštěvníky centra pootevřel dvířka své minulosti.

Děkujeme a těšíme se „Zase za rok“.

Napsat komentář