Den otevřených dveří 2011


V úterý 13. září 2011 proběhl v našem libereckém centru (od 11 hodin) a v terapeutické komunitě (od 13 hodin) den otevřených dveří.

Zprávy o průběhu z centra ambulantních služeb:

Dne otevřených dveří se účastnilo zhruba 34 lidí. Navíc bylo 23 studentů ze střední zdravotnické školy – účast na odborné přednášce.

Účastníci se nejvíce zajímali o program doléčování. Jak dlouho trvá, co je obsahem, jaké mají klienti povinnosti v léčbě, kolik platí za nájemné a další věci spojené s programem. Návštěvníky zajímal i program podpory samostatného bydlení, který je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hosté si neuměli představit, co konkrétně program poskytuje a jak je využíván. Popis programu na konkrétním případu službu přiblížil. S předanými informacemi byli návštěvníci spokojeni.

Struktura návštěvníků: pracovníci jiných služeb, hlavně kontaktních center, z MÚ Železný Brod, kurátor z Liberce.

Zhruba 10 účastníků pokračovalo do terapeutické komunity.

Novináři využili tiskové konference.

V rámci programu dne otevřených dveří naší organizace měla veřejnost, žáci a spolupracující organizace možnost účastnit se tematických přednášek. V jedné z přednášek jsme představili naše zařízení a služby, pohovořili o naší aktuální situaci a plánech. Jsme mile překvapeni zájmem o nás, který svou přítomností na prezentaci potvrdilo dvacet osob. Žáci středních škol zaměřených na zdravotní a sociální oblast měli možnost vyslechnout přednášku na téma závislost a její léčba, této akce se zúčastnilo 23 žáků. V závěru dne otevřených dveří byla také připravena přednáška pro rodiče, v jejímž průběhu měli blízcí možnost diskutovat o tématu drogy a naše děti, na tuto akci však bohužel nepřišel žádný rodič.

Zpráva o průběhu dne otevřených dveří z terapeutické komunity:

Společně s Centrem ambulantních služeb v Liberci otevřela své dveře v úterý 13. září od 13 h také Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi. Pozvali jsme přátele komunity a pracovníky spřízněných úřadů a spolupracujících organizací, aby na jedno odpoledne nahlédli do života v komunitě.

Během dopoledne se všichni přítomní, jak klienti, tak i pracovníci, pečlivě připravovali na návštěvu pro nás tolik významných osobností. Připravovali jsme uvítací stánek, pohoštění, informační materiály, prodej výrobků a zahájili jsme velký úklid veškerých prostor, aby se tu všichni cítili dobře.

Už před začátkem celé akce nás navštívili dva novináři z Mladé fronty DNES, kteří vyzpovídali jednoho klienta a dali tak vzniknout šokujícímu článku o hledání útěchy v náručí drogy. Jako každým rokem nás i letos přišli navštívit pracovníci sousedního Domova pro osoby se zdravotním postižením APOSS. Velkou radost nám udělala návštěva pracovníků Terapeutické komunity Kaleidoskop, občanského sdružení Naděje a občanského sdružení Most k naději. Pozvání také přijali pracovnice Městského úřadu v Železném Brodě a pracovníci Magistrátu města Liberce. Naším váženým hostem byla také krajská protidrogová koordinátorka z Krajského úřadu Libereckého kraje, paní Ing. Jitka Sochová. Dne otevřených dveří se zúčastnili i pracovníci naší terapeutické komunity a Centra ambulantních služeb. Na půdě terapeutické komunity se celkem sešlo 22 hostů se zájmem o činnost našeho sdružení.

Každý, kdo přišel, byl proveden celým domem – od kulturní a společenské místnosti, přes jídelnu, kanceláře a pokoje, až po půdu, která slouží jako velká dílna pro ruční práce. Tkáme zde koberce na stavu, vyrábíme ručně vázané knihy, pleteme košíky z papírových ruliček, zabýváme se keramikou a vytváříme nejrůznější výrobky z barevných papírů. Z venkovních prostor si mohli návštěvníci prohlédnout naši zahrádku, kde pěstujeme zeleninu pro vlastní spotřebu, dílnu pro práci se dřevem a posilovnu. Prohlídky domu s výkladem se tentokrát s radostí ujali sami klienti, kteří tak mohli zprostředkovat veškeré své dojmy a postřehy z léčby. Po celou dobu byli hostům k dispozici také pracovníci komunity a v kuloárech probíhaly bouřlivé debaty i vřelá setkání.

Vyvrcholením celého dne bylo divadelní představení našich klientů, které napsali a secvičili na později konaný Kulturfest, což je kulturní setkání všech terapeutických komunit z ČR. Hra se jmenovala „Online“ a v den otevřených dveří měla svou slavnostní premiéru. Hra představila s nadsázkou a humorem ukázky ze života komunity očima klientů, a to od příjmu do terapie, přes povinnosti klientů a trávení jejich volného času, až po definitivní zbláznění klienta z možnosti mít konečně u sebe vlastní mobilní telefon a přístup k internetu, což je možné až po zhruba čtyřech měsících v léčbě. V představení účinkovali všichni klienti, kteří byli zpočátku dost nervózní, ale nedali to na sobě znát. Jejich herecké výkony byly skutečně obdivuhodné a některé by rozhodně zasloužily divadelní prkna a záři reflektorů. Všichni jsme se smáli od začátku až do konce, až některým tekly slzy.

Všem moc děkujeme za účast, zakoupení našich výrobků a příspěvky na volnočasové aktivity klientů. Budeme se těšit na další shledání – tak za rok na viděnou!

 

 

Pozvánka (PDF)

Vás, kdo přijmete naše pozvání dne otevřených dveří se zúčastnit, prosíme o to, abyste nám předem potvrdili svoji účast na telefonních číslech 603 829 730 či 482 750 607 nebo na e-mailové adrese cas@advaitaliberec.cz. Za tuto spolupráci předem děkujeme.

Součástí dne otevřených dveří bude letos přednáška pro rodiče: Víte, jak poznat, že Vaše dítě bere drogy? Co s takovým zjištěním dělat? Kam se obrátit o radu a pomoc? Jaké jsou možnosti léčby? Na tyto otázky a mnoho dalších Vám mohou odpovědět zaměstnanci občanského sdružení ADVAITA, které u příležitosti dne otevřených dveří pořádá tematickou přednášku pro rodiče. Přednáška se koná od 16 hodin v prostorách centra ambulantních služeb v Rumunské ulici.

Tisková zpráva ke Dni otevřených dveří ve službách ADVAITA, o. s. (tisková konference od 9 hodin).

 

 

Napsat komentář