Další úspěšný víkend s rodinami


V terapeutické komunitě v Nové Vsi proběhla během posledního lednového víkendu tradiční návštěva rodičů a příbuzných.

Smyslem takovýchto návštěv, které se konají jednou za tři měsíce, je znovunavázání a upevnění narušených rodinných vztahů v rodinách našich současných klientů.

Od páteční osmnácté hodiny až do nedělního odpoledne probíhal strukturovaný program, ve kterém nechyběla zábava a uvolnění při večerních klubových setkáních, samostatná skupina rodičů a příbuzných, či hodinové konzultace ve složení „klient, jeho rodina a terapeut“.

Tentokrát komunitou nabízenou službu revitalizace rodinného systému využilo sedmnáct rodičů a příbuzných. Proběhlo devět konzultací, dvě ranní komunity, jedna tematická skupina o historii a léčebných faktorech komunitních zařízení a už výše zmíněná skupina příbuzných a klientů.

Čtrnáct hostů prošlo celým programem od pátku až do neděle. Zbylí tři – vzhledem k jejich pracovní vytíženosti – přijeli pouze na sobotní konzultaci nebo skupinu.

Klientům komunity patří dík za bezproblémové organizační zabezpečení celého víkendu. Například obě noci musí klienti strávit ve spacácích na zemi v komunitní místnosti, aby bylo možné důstojně ubytovat hosty na pokojích klientů.

Hostům děkujeme za disciplinovanost, projevovanou například ve včasných příchodech na programy, za jejich otevřenost a odvahu, s jakou se pouštěli do společného rozkrývání obtížnějších témat a dlouho nediskutovaných otázek rodinného soužití.

Velmi příjemný byl sobotní klub, na kterém jsme i přes značný mráz grilovali venku klobásy. Tedy – griloval je obětavý klient a my ostatní jsme hráli v komunitní místnosti hry „elektrika“ a „evoluce“. Obětavý klient v příslušných intervalech smluvenými signály vždy vyzval část osazenstva ke konzumaci hotových klobás, a ti vyběhli ven, zmocnili se své klobásy a naložili s ní každý po svém. Většinou byly klobásy snědeny. Elektrika byla dodávána včas a evoluce přivedla na svět mnoho lidských bytostí.

Za plodný víkend děkují členové terapeutického týmu:

Petr Kopejska, Barbora Mrázová a Lucie Plíšková.

Napsat komentář