Červnová beseda pro veřejnost na téma závislost


Cyklus besed

„JAK JE TO S TĚMI závislostmi?“

Zveme rodiče, učitele a veřejnost na besedu, která je tentokrát věnována tématu relapsu.

 

C H Y B O V A T   J E   L I D S K É ,   A N E B   J A K   Z V L Á D N O U   Z Á V I S L O S T ,

R E L A P S ,   A L E   I   N O R M Á L N Í   Ž I V O T

St 14. 6. 2017

16.00 – 17.30 hodin

KULTIVAR,  Na Rybníčku 387/6, Liberec

Besedou Vás provede lektorka Bc. Adéla Paulík Lichková.

Účast na besedě je bezplatná.

Uvítáme, když svou účast potvrdíte na emailu: primarniprevence@advaitaliberec.cz

Pozvánka