Červen v terapeutické komunitě


16. výročí, povodně, prolomená střecha, Slavnosti lužicko-horských luk, olympiáda a Vesnice roku

Letošní červen byl v terapeutické komunitě skutečně výživný. Tak v prvé řadě jsme oslavili 16. let fungování komunity Advaita. Na výroční velkou komunitu dorazila řada bývalých klientů, ti současní připravili občerstvení i kulturní program a celé setkání mělo příjemnou, skoro rodinnou atmosféru. Rozdali jsme ocenění za 1 rok, 5 let a 10 let abstinence a s radostí pozorovali, jak někteří bývalí klienti vlastně už bývalé klienty vůbec nepřipomínají. Vypadají vlastně docela obyčejně, jako kterýkoliv jiný člověk v davu, což je vzhledem k časté obavě našich klientů, že se své „nálepky feťáka“ nikdy nezbaví, velmi potěšující a nadějné. A co nás taky potěšilo (ač je to samozřejmě ve srovnání s tím, jak se našim klientům po léčbě daří, naprostá maličkost, nicméně kdo jste někdy byl na výročí, tak chápete) – letos nám na výročí nepršelo!

Začátek června ale přece jen ve znamení velké vody byl. Letošní vlna povodní zasáhla Novou Ves hned na začátku měsíce. Po velkých povodních v roce 2010 nechala však obec upravit a vyztužit koryta místních toků, což bylo zřejmě jedním z důvodů, proč nedošlo k výrazným škodám. Voda vystoupala jen na chvíli na 3. stupeň povodňové aktivity, ale pak se poslušně vrátila ke svému běžnému průtoku, a tak byla obec i komunita ušetřena dalších komplikací.

Pravda, trochu nás potrápil rybník nad komunitou, který se protrhl a vylil na dům, ale vodu z něj jsme úspěšně odklonili zábranami z pytlů s pískem. Za ty děkujeme místnímu Sboru dobrovolných hasičů.

14

Vodu zdola jsme tedy přežili prakticky bez větší újmy, ovšem nepříjemně nás překvapila voda shora. Přívalové deště začátku června prolomily už tak chatrnou střechu a do domu začalo pršet. Klienty z jednoho pokoje jsme museli přestěhovat do provizorních prostor, ve vedlejším (méně zasaženém pokoji) se neustále větrá, aby stěna vyschla. Také půdu (a tedy většinu pracovišť pracovní terapie) jsme museli zcela vyklidit. Pracuje se teď doslova „kde se dá“, aby byl alespoň minimálně zajištěn běžný provoz komunity, resp. pracovní terapie. Střecha by potřebovala opravit, na generální opravu ale zatím nemáme potřebné finanční prostředky, tak došlo zatím k provizorní opravě, díky které bychom měli přečkat zimu. Velké opravy se komunita dočká snad v příštím roce.

V polovině června komunita vyrazila na tradiční Slavnosti lužicko-horských luk, které pořádají Liberecký kraj, o.s. Přátelé Lužických hor, správa CHKO Lužické hory a o.s. Luž. Soutěžili jsme v kosení trávy kosou, vrhání klády, v jízdě s trakařem, poznávání květin a výrobě věnců z lučních květin. Se dvěma soutěžními týmy jsme si odvezli krásná 2. a 4. místa! Ostatně kosení trávy kosou se nám bude hodit – v srpnu se chystáme na výpomoc občanskému sdružení Čmelák – budeme kosit louky, na kterých rostou vzácné orchideje (orchideje tam mají zůstat , proto je třeba kosit louku ručně a nikoliv třeba traktorem).

Po soutěži veskrze přírodní jsme vyrazili i na soutěž sportovní – na olympiádu terapeutických komunit do slovenských Tomek. Do kempu nedaleko Borksého Svätého Júra se sjely komunity z Česka, Slovenska, Maďarska i z Francie a soutěžily ve sportovních disciplínách tradičních (fotbal, volejbal, běh) i těch méně tradičních (vrh koulí, přetahování lanem, zpěv, kreslení aj.). Z Tomek jsme si tentokrát odvezli jednu zlatou medaili (terapeut Michal vrhl svou kouli nejdál ze všech), jednu stříbrnou medaili (Marek doběhl mezi muži hned za šlachovitým Francouzem), jedno bolavé koleno (Honza si při přetahování lanem v zápalu boje poranil koleno a minimálně 6 týdnů bude chodit o berlích a s ortézou) a spoustu zážitků ze stanování, týmového zápolení a koupání.

V závěru měsíce jsme pak hostili schůzku poroty soutěže Vesnice roku a zastupitelů obce Nová Ves. Připravili jsme občerstvení, představili terapeutickou komunitu i spolupráci s Novou Vsí a teď už jen držíme palce Nové Vsi, aby se stala Vesnicí roku!

 

Článek sestavila Adéla Paulík-Lichková.

 

V červnu jsme také vydali tiskovou zprávu (PDF).

 

Napsat komentář