Certifikáty odborné způsobilosti


V červnu 2016 v našich třech službách proběhlo místní šetření týmem certifikátorů, kteří posuzovali, jak naše služby naplňují Standardy služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče, vydané Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Šetření proběhlo v terapeutické komunitě a v centru ambulantních služeb. Získali jsme plný počet bodů a certifikační tým dospěl k závěru, že všechny naše služby odpovídají dobré praxi. 

Vzhledem k tomu, že Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky zasedala až v říjnu, dorazily nám podepsané certifikáty teprve nedávno a můžeme se s nimi pochlubit až nyní 🙂

Napsat komentář