Ambulantní poradenství


Ambulantní poradenství Advaita (AP)

Poslání

Ambulantní poradenství Advaita pomáhá uživatelům návykových látek a osobám ohroženým tzv. nelátkovými závislostmi zorientovat se ve své aktuální nepříznivé situaci, rozhodnout se pro další postup v řešení svých problémů a zvolené kroky uskutečnit. Služba usiluje o vytvoření či podporu motivace ke změnám vedoucím k opuštění závislostního chování. Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí nabízí i delší systematickou spolupráci. Služba se poskytuje v Liberci, Frýdlantu, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a v Turnově, služba je určena zejména občanům Libereckého kraje.

Cílová skupina, okruh osob, kterým je služba určena

Děti, mládež a dospělí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo mají problém se začleňováním do společnosti z důvodu užívání návykových látek nebo z důvodu tzv. nelátkových závislostí (hazardní hraní, nezvládání informačních technologií atd.).
Osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči a osoby s jinými projevy závislostního chování.
Lidé, kteří jsou ohroženi závislostním chováním osob ve svém nejbližším okolí – příbuzní a blízcí uživatelů návykových látek či osob s tzv. nelátkovými závislostmi.
Osoby schopné dostavit se na konzultaci ve střízlivém stavu či aspoň bez projevů akutní intoxikace.

Cíle, cílový stav absolventa služby

  • Uživatelé služby získali informace o problematice návykových poruch a o možnostech v oblasti léčby závislostí.
  • Uživatelé se společně s pracovníky služby zorientovali ve své současné situaci. Pracovníci služby nabídli uživatelům odpovídající možnosti řešení, včetně odkazů na služby poskytované jinými organizacemi.
  • Zájemcům o další léčbu závislosti (zejména ústavního typu) pomohli pracovníci vhodnou vybrat, objednat se na ni a vystavili jim potřebná doporučení, případně jim pomohli zajistit ta, která služba sama nevydává.
  • Zájemci o ambulantní řešení svého problému využili možnosti delší systematické spolupráce ve strukturovaném programu. Po jeho absolvování jim byla nabídnuta odpovídající následná péče.
  • Lidé, kteří neprojevili zájem o pravidelnou spolupráci, měli možnost využívat službu nepravidelně a dostalo se jim kromě výše uvedených informací i podpory při řešení akutních problémů.
  • Klientům Doléčovacího programu Centra ambulantních služeb ADVAITA, kteří přestali splňovat nároky tohoto programu, jsme nabídli odpovídající alternativu zapojením do programu ambulantního poradenství. Pomohli jsme jim řekonat období relapsu či recidivy.

Zásady

Bezdrogové prostředí, jasná pravidla.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupují pracovníci individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Základní údaje

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 6
Telefon: 482 750 607, 603 829 730 (pro objednání na konzultaci volejte v pondělí 13-15 hodin, v úterý až pátek 9-15 hodin). 
E-mail: recepce@advaitaliberec.cz
WWW stránky: www.advaitaliberec.cz
Vedoucí programu: Mgr. Eva Kopecká
Odborný ředitel: MUDr. David Adameček
Supervizor: MUDr. Aleš Fürst
Působnost: Liberecký kraj
Provozní doba: Po 1318, ÚtČt 9.00–18.00 h, Pá 9.00–17.00 hodin. Na recepci např. kvůli objednání na konzultaci se dovoláte v pondělí 13–16.30 hodin a od úterý do pátku 9.30–16.30 hodin (mimo 12–13 hodin).
Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita 15 osob. Maximální denní kapacita intervencí 10 hodin.
Cena služby: bezplatná
Odkaz do registru poskytovatelů sociálních služeb
Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Prodloužení platnosti certifikátu (PDF)

Jak využít uvedených služeb?

Předem si dojednat schůzku, a to e-mailem nebo telefonicky. Objednací lhůta obvykle nepřesahuje 14 dnů.

Leták centra ambulantních služeb – skládačka (PDF)

Každé úterý ve Frýdlantu

Od roku 2012 poskytujeme službu v Poradenském a setkávacím centru Frýdlant (v roce 2018 přestěhováno do ulice Míru). Lidé žijící ve Frýdlantském výběžku tak v řadě případů nemusejí dojíždět do našeho libereckého centra.

Naše služby ve Frýdlantu jsou určeny pro osoby, které experimentují s užíváním drog, pro osoby závislé na návykových látkách, pro patologické hráče a blízké těchto osob.

Služby jsou poskytovány každé úterý v lichém týdnu od 9 do 17 hodin. Objednat se je možné každý všední den na tel. 732 315 469.

Najdete nás i v dalších čtyřech obcích Libereckého kraje

Od roku 2016 se můžete objednat do některé z našich poboček v následujících obcích: Česká Lípa, Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou. Více informací naleznete na samostatné stránce