Doléčovací program


Centrum ambulantních služeb ADVAITA – doléčovací program (DP)

K častým dotazům: Odkaz na informace o podporovaném bydlení, kde najdete formulář žádosti o zařazení do programu.

Odkaz na informace o volných místech.


Poslání

Doléčovací program Centra ambulantních služeb ADVAITA pomáhá bývalým uživatelům návykových látek a patologickým hráčům zachovat pozitivní postoje a hodnoty, které si osvojili v průběhu předchozí léčby závislosti. Provází je obdobím využití dosažených změn v běžném životě ve společnosti, mimo chráněné prostředí, a zaměřuje se cíleně na předcházení návratu k návykovému chování a na řešení jejich sociální situace, především v oblasti zaměstnání a bydlení. Motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich zpětném začleňování do společnosti. Program se dělí na ambulantní a pobytovou část. Služba se poskytuje v Liberci a je určena především lidem, kteří aktuálně žijí na Liberecku a v Libereckém kraji.

Cílová skupina

Závislí na užívání návykových látek a patologičtí hráči, kteří prošli léčbou závislosti, abstinují nejméně tři měsíce, a kteří jsou rozhodnuti i nadále abstinovat od návykových látek či hazardního hraní.
Služby poskytované ambulantní formou jsou určeny osobám ve věku od patnácti let. Pobytové služby osobám ve věku od osmnácti let.

Cíle, cílový stav absolventa služby

Uživatelé služby:

  • Získali oporu pro další samostatný a soběstačný život.
  • Nevrátili se k užívání návykových látek nebo hraní hazardních her, případně relaps s podporou programu zastavili.
  • Našli si zaměstnání a nejsou závislí na sociálních dávkách.
  • Našli si odpovídající bydlení.
  • Naučili se hospodařit s penězi, mají dokonalý přehled o svých dluzích, komunikují se všemi věřiteli a v rámci možností dluhy splácejí.
  • Mají dokonalý přehled o všech svých případných právních kauzách a souvisejících trestech a přistupují aktivně k jejich řešení, v případě potřeby využili probační a mediační službu.
  • Zapojili se do společnosti využitím dostupných služeb a volnočasových aktivit v místě bydliště.

Zásady

Bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupují pracovníci individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Základní informace

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 6 (ambulantní forma), Krejčího 1178/15, 460 06 Liberec 6 (pobytová forma)
Telefon: 482 750 607
E-mail: cas@advaitaliberec.cz
WWW stránky: www.advaitaliberec.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kopecká
Působnost: Liberecký kraj
Provozní doba: ambulantní forma: po 13-20 h (po 18. hodině pouze pro objednané), út-čt 10–20 h (po 18. hodině pouze pro objednané); pátek 10–17 h; pobytová forma: nepřetržitě
Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby je 20 osob. Z toho 10 klientů zároveň využívá pobytovou formu (ambulantní forma bez ubytování: 10 osob, pobytová forma: 10 osob, 10 lůžek).
Cena služby: Ambulantní služby jsou poskytovány zdarma a pobytové za úhradu, jejíž aktuální výše je zveřejněna na webových stránkách www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na čísle 482 750 607. K 1. 9. 2011 činí výše úhrady za pobytovou část 3 100 Kč měsíčně.
Odkaz na informace o podporovaném bydlení, kde najdete formulář žádosti o zařazení do programu.
Odkaz na informace o volných místech.
Odkaz do registru poskytovatelů sociálních služeb
Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Jaké jsou podmínky účasti v doléčovacím programu?

Zaslání písemné žádosti (formulář ke stažení).
Zaslání životopisu.
Věk minimálně 15 let.
Doporučení zařízení, v němž klient absolvoval léčbu.
Ukončení střednědobé či dlouhodobé léčby. V odůvodněných případech přijímáme i klienty s nedokončenou léčbou, mají-li zmíněné doporučení kolegů z předávajícího zařízení. To se netýká přijetí do programu s podporovaným ubytováním.

U podporovaného ubytování navíc požadujeme:
Věk od 18 let.
Schopnost pravidelně platit nájemné.
Osobní setkání před přijetím do programu.

Byty jsou od místa, kde probíhá ambulantní část doléčovacího programu, hodně vzdáleny. Ve srovnání s jinými doléčovacími centry jsou naše možnosti kontroly podstatně omezeny. Dáváme proto přednost lidem s úspěšně dokončenou léčbou v terapeutických komunitách. Klientům, kteří končí svoji léčbu z různých důvodů předčasně, děkujeme za pochopení a odkazujeme je na jiná doléčovací centra.

Leták centra ambulantních služeb – skládačka (PDF)