Centrum adiktologických služeb


Adresa: Centrum adiktologických služeb Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec (google mapy, mapy.cz)

Poskytované služby: Ambulantní poradenství Advaita, Doléčovací program Advaita, Centrum primární prevence Advaita

Dostupnost a spojení: centrum se nachází ve středu města Liberce. Od terminálu MHD (Fügnerova ulice) cca 5 min pěší chůze podél tramvajových kolejí směr Lidové Sady, mezi palácem Syner a křižovatkou na Šaldově náměstí.

 

Centrum ambulantních služeb ADVAITA

Zařízení je v provozu od června 1998.

 

Jste klientem či klientkou jedné ze služeb centra adiktologických služeb? Vyplňte nám prosím krátký dotazník spokojenosti. Heslo k přístupu na stránku získáte v centru ambulantních služeb nebo u svých terapeutů.