Příspěvky v kategorii: Vzdělávání


AT seminář Libereckého kraje

Liberecký kraj pořádá pravidelně každý podzim AT seminář určený odborné veřejnosti, která se ve své práci nějak zabývá problematikou závislosti. Letos se koncem listopadu v libereckém hotelu Orion konal již sedmý ročník. Tématem byla Podpora zaměstnávání lidí s problematikou závislosti a jejich uplatnění na pracovním trhu. Seminář proběhl pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Lenky […]


Připravované akce v PN Kosmonosy

Od primářky MUDr. Veroniky Kotkové z PN Kosmonosy jsme dostali informaci o chystaných akcích: Dne 10.9.2014 proběhne na oddělení K 20 Den otevřených dveří (Detox K20 a Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20). Určeno pro odborníky, uživatele psychiatrických služeb, příbuzné i přátele. Ve dnech 9.-11.9. 2014 proběhnou v Kosmonosech Dny pro duševní zdraví, kdy nabídneme ochutnávku z aktivit v psychiatrické nemocnice. Akce pro veřejnost. Tradičně Vás pozveme na mezioborové […]


Konference Horizonty protidrogové politiky

Upozorňujeme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze. Pozvánka v PDF. Důležité termíny: 15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt, 30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek, 30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.


Vzdělávací kurzy pro pracovníky v adiktologii

Sdružení propojených adiktologických služeb PROADIS zve k účasti v následujících vzdělávacích kurzech: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, se zaměřením na problematiku adiktologie – 170 hodin, 15 000 Kč, akreditovaný MPSV – informace na stránkách PROADIS Vedení poradenského rozhovoru – 17 hodin, 1 700 Kč, akreditovaný MPSV – informace na stránkách PROADIS Kurzy jsou […]


Metodická podpora pracovníkům podpory samostatného bydlení

Sedmnáctého února proběhl první den metodické podpory pracovním skupinám v rámci projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Tématem byl veřejný závazek a jeho funkční uplatnění u poskytovatelů realizujících sociální služby. Metodickou podporu zajišťuje Občanské sdružení JOB. Za naše sdružení, které díky uvedenému projektu od dubna 2010 nově poskytuje terénní službu podpory samostatného bydlení, […]