Příspěvky v kategorii: Regionální spolupráce


Den otevřených dveří a informační kampaň

Vážení a milí příznivci organizace ADVATA, z. ú., v těchto dnech připravujeme Den otevřených dveří, který je naplánován na 5. října 2017 v Centru ambulantních služeb Advaita, Rumunská 14/6, Liberec 1. Akce je určena široké veřejnosti, nejen našim spolupracovníkům z ostatních organizací. Těšit se můžete na: Posezení s občerstvením v přátelské atmosféře. Předání informací o službách. Možnosti […]


Dětský den s terapeutickou komunitou

Terapeutická komunita připravila pro děti z novoveské mateřské a základní školy vydařený dětský den, jak můžeme vyčíst z dopisu paní ředitelky, který nám udělal velkou radost 🙂 Poděkování všem z Terapeutické komunity Advaita za přípravu a uspořádání MDD pro děti z MŠ a žáky ZŠ Advaita připravila pro děti z MŠ k jejich svátku cestu pohádkovým lesem, na […]


Otevíráme nové poradny

V červenci zahajujeme provoz několika poraden v Libereckém kraji. Hlavní zaměření poraden bude na problematiku nelátkových závislostí, tedy zejména patologického hráčství, závislosti na hraní počítačových her a na internetu. V případě volné kapacity se v poradnách budeme ale věnovat i lidem, kteří se potýkají se závislostí na užívání návykových látek (alkoholu, pervitinu a jiných drogách). […]


Informační kampaň

Na konec prázdnin a první měsíc nového školního roku jsme přichystali několik akcí, pomocí kterých se chceme dostat do povědomí široké veřejnosti. Odborný pracovník centra ambulantních služeb Jakub Kabíček při té příležitosti napsal příspěvek k tzv. novým závislostem, což je problematika, která v poslední době zajímá řadu lidí. Tentokrát bude řeč o nelátkových závislostech. Nové závislosti […]


Den otevřených dveří 25. 9.

Letošní den otevřených dvěří proběhne v pátek 25. 9. 2015. Můžete si prohlédnout naše centrum ambulantních služeb i terapeutickou komunitu. Tam pro vás naši klienti připravili i krátké divadelní představení. Akce je otevřena široké veřejnosti.


Rozšířené setkání skupiny komunitního plánování

Ve čtvrtek 5. března 2015 se uskutečnilo po roce opět setkání členů pracovní skupiny pro uživatele drog a pro osoby ohrožené závislostmi komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec s dalšími subjekty, kterých se různým způsobem dotýká problematika užívání návykových látek nebo patologického hráčství. Vzhledem k vyššímu počtu přihlášených účastníků jsme se tentokrát sešli ve větších […]


Výstava neziskovek v knihovně

Jako každoročně prezentuje Advaita svou činnost na výstavě neziskovek v suterénu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Výstava potrvá do 30. 3. 2015. Akci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací LK. Výstavy se dále účastní „D“ Liberec – psychosociální služby a vzdělávání; Centrum generace – rodinné, křesťanské, vzdělávací a volnočasové centrum; Wrabec Liberec – spolek waldorfské iniciativy; Nová […]


Připravované akce v PN Kosmonosy

Od primářky MUDr. Veroniky Kotkové z PN Kosmonosy jsme dostali informaci o chystaných akcích: Dne 10.9.2014 proběhne na oddělení K 20 Den otevřených dveří (Detox K20 a Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20). Určeno pro odborníky, uživatele psychiatrických služeb, příbuzné i přátele. Ve dnech 9.-11.9. 2014 proběhnou v Kosmonosech Dny pro duševní zdraví, kdy nabídneme ochutnávku z aktivit v psychiatrické nemocnice. Akce pro veřejnost. Tradičně Vás pozveme na mezioborové […]


Podpora služeb pro lidi bez domova

Již v minulém roce jsme zaznamenali potřebu rozšířit naše služby o službu, která bude zaměřena na osoby bez domova. V roce letošním jsme učinili první kroky a navázali spolupráci s organizacemi, které poskytují služby primárně pro tuto cílovou skupinu. S radostí jsme zaznamenali jejich zájem a následně uspořádali pracovní setkání, na kterém jsme se společně zabývali jejich […]


Setkání skupiny komunitního plánování

Ve čtvrtek 27.  2.  2014 proběhlo setkání pracovní skupiny pro uživatele drog a pro osoby ohrožené závislostmi komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec s dalšími subjekty, kterých se různým způsobem dotýká problematika užívání návykových látek nebo patologického hráčství. Schůzky se zúčastnilo 24 zástupců z 12 organizací. Účelem setkání bylo vzájemné informování o nabízených službách pro lidi […]