Příspěvky v kategorii: Odkazy


Valná hromada

Valnou hromadu členů našeho občanského sdružení svolávám na 11. června 2009 a všechny členy sdružení na ni srdečně zvu. Valná hromada proběhne od 16.30 v prostorách centra ambulantních služeb. David Adameček, předseda Rady ADVAITA, o. s.


RVKPP na nové adrese

Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky najdeme po novém roce opět na nové internetové adrese: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/protidrogova-politika-397/. Celé vládní stránky se totiž změnily, tentokrát výrazně k lepšímu. Aktualizace srpen 2010: zase jinde – http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/


Katalog sociálních služeb a dva důležité dokumenty

Mezi odkazy jsme přidali dva, které by neměly zapadnout: Katalog sociálních služeb Libereckého kraje a Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Liberci. Předkládáme zde také dva důležité dokumenty se vztahem k protidrogové politice Libereckého kraje. Je to Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje v roce 2006 a Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém […]