Bohužel nic originálního


V příspěvcích na těchto stránkách se většinou věnujeme našim odborným programům a službám. Tentokrát bude řeč o něčem jiném. Adiktologické a sociální služby potřebují ke svému plynulému fungování stabilní personální i materiální zázemí. O to se stará naše výkonná ředitelka. No a protože takové zázemí nepořídíte zadarmo, tématem jsou zase hlavně peníze:

Nářky nad neustálým snižováním státních dotací plynoucích do sociálních služeb je slyšet ze všech stran. Už několik let.
My, jakožto poskytovatel sociálních služeb, zabývající se léčbou závislostí, jsme tímto fenoménem poznamenáni také. Stát od nás nakupuje službu, diktuje, jak má vypadat a platí za ni pouhých 45 procent nutných nákladů. Dopředu upozorňuje, že příští rok to bude zase ještě méně…
Zajistit ostatní zdroje je záležitostí poskytovatele, tedy naše. Stát se nezajímá. Co nám zbývá? Memorandum ledy nerozhýbalo, máme jít s klíči na náměstí?

Jak tedy každoročně doplnit náš rozpočet o 5,5 mil Kč?
V Liberci máme znatelnou oporu v krajském úřadu, který řeší komplexně protidrogovou politiku na svém území a do našeho rozpočtu přispívá zhruba dvaceti procenty (2 miliony Kč). Pro letošní rok ale došlo také ke snížení o 140 tis Kč, což bohužel přispělo ke ztrátovému rozpočtu.
Sami klienti, kteří využívají pobytové služby, přinesou do rozpočtu 1,1 mil Kč (11 % z celkového rozpočtu). Služba podpora samostatného bydlení je financována z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (16% celkového rozpočtu).
Před dvěma lety jsme uvítali s nadějí projekt starostů, se kterým nás seznámil člen Rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí Pavel Petráček. Jedná se o prosazování principu solidarity. Byl definován klíč, který určuje finanční příspěvek na občana podle typu obce. Například obec 3. typu (Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou, Turnov…) by podle tohoto klíče měla přispívat částkou Kč 11,50 na každého svého občana, obec 2. typu potom šesti a „jedničková“ obec čtyřmi korunami. Takto získané prostředky by se měly dělit mezi všechny registrované poskytovatele protidrogových služeb na území Libereckého kraje tak, aby byly zajištěny služby ambulantní, terénní i pobytové pro uživatele návykových látek a jejich blízké. Kdyby všechny obce v kraji podle klíče přispěly, přibylo by jen do našeho rozpočtu 1,5 mil Kč.
V roce 2010 jsme tedy začali s obcemi vyjednávat a uzavírat smlouvy na zajištění služeb pro jejich občany. Tehdy se nám podařilo získat 1,1 mil Kč, což představovalo zhruba 11% rozpočtu. Statutární město Liberec s námi uzavřelo smlouvu na tři roky. Podle klíče nás podpořila řada dalších měst a obcí, dokonce i mikroregionů. Vzorem solidarity a odpovědnosti může být všem i město Frýdlant a jeho Mikroregion Frýdlantsko, Hrádek nad Nisou, Česká Lípa, Český Dub a další.  Některé samosprávy přispěly na naši činnost prostřednictvím vlastního dotačního řízení (Jablonec nad Nisou, Turnov). Všem patří dík náš i našich klientů. Bohužel se našla i města a obce, která se k financování nepřipojila (např. Tanvald, Železný Brod).
I v loňském roce se podařilo příspěvky získat, ale již v menší míře (950 tisíc Kč).
Hlavní ale je, jak tomu bude v letošním roce a v letech dalších. Pokud se nám nepodaří získat zastupitele obcí a měst pro spolufinancování našich služeb, které jsou potřebné a mají své výsledky a tradici, budeme nuceni některé z nich ukončit. Omezovat je už nelze.

Chceme tu nadále být pro naše klienty, pomáhat rodinám, které se kvůli závislosti na drogách ocitly v nelehkých podmínkách. Chceme vracet lidi do produktivní společnosti. Bez peněz to ovšem nepůjde.

Olga Merglová

Odkaz na článek s přehledy financování od obcí v letech 2010 a 2011.

Napsat komentář