Besedy pro veřejnost


Ve čtvrtek 12. 5. 2016 proběhla v Centru ambulantních služeb ADVAITA další z besed pro veřejnost: „Jak je to s těmi závislostmi?“

Setkání bylo určeno rodičům, učitelům a veřejnosti a vedla ho zkušená lektorka Mgr. Naďa Marková, která se zaměřila hlavně na nebezpečí, která číhají v rodině nejen na naše děti.
Téma bylo nanejvýše zajímavé a znělo: „Rodina jako systém“.
Účastníci setkání se dozvěděli, jak komunikovat s dětmi, co je to rodinný systém a jaké zákonitosti ho ovlivňují, jaká je role otce a jaká matky a co se děje, když jeden z rodičů chybí nebo neplní svoji dospělou roli správně a hlavně, co to vlastně od nás naše děti potřebují.

Účast na našich besedách je bezplatná, přesto se jí zúčastnili pouze 3 zájemci. Bylo tedy více času na otázky, které byly velmi praktické.

Beseda_2016-05-12

Pokud potřebujete pomoci se závislostí, můžete se obrátit na Advaitu.

Další besedy z cyklu „Jak je to s těmi závislostmi?“ se budou konat opět od září 2016, sledujte naše stránky.

 

Mgr. Michaela Horáčková, koordinátorka primární prevence

Napsat komentář