Besedy pro veřejnost


Ve čtvrtek 12. 5. 2016 proběhla v Centru ambulantních služeb ADVAITA další z besed pro veřejnost: „Jak je to s těmi závislostmi?“

Setkání bylo určeno rodičům, učitelům a veřejnosti a vedla ho zkušená lektorka Mgr. Naďa Marková, která se zaměřila hlavně na nebezpečí, která číhají v rodině nejen na naše děti.
Téma bylo nanejvýše zajímavé a znělo: „Rodina jako systém“.
Účastníci setkání se dozvěděli, jak komunikovat s dětmi, co je to rodinný systém a jaké zákonitosti ho ovlivňují, jaká je role otce a jaká matky a co se děje, když jeden z rodičů chybí nebo neplní svoji dospělou roli správně a hlavně, co to vlastně od nás naše děti potřebují.

Účast na našich besedách je bezplatná, přesto se jí zúčastnili pouze 3 zájemci. Bylo tedy více času na otázky, které byly velmi praktické.

Beseda_2016-05-12

Pokud potřebujete pomoci se závislostí, můžete se obrátit na Advaitu.

Další besedy z cyklu „Jak je to s těmi závislostmi?“ se budou konat opět od září 2016, sledujte naše stránky.

 

Mgr. Michaela Horáčková, koordinátorka primární prevence

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.