AT seminář Libereckého kraje


Liberecký kraj pořádá pravidelně každý podzim AT seminář určený odborné veřejnosti, která se ve své práci nějak zabývá problematikou závislosti. Letos se koncem listopadu v libereckém hotelu Orion konal již sedmý ročník. Tématem byla Podpora zaměstnávání lidí s problematikou závislosti a jejich uplatnění na pracovním trhu. Seminář proběhl pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Lenky Kadlecové, která řídí resort sociálních věcí. Celého semináře se zúčastnila samozřejmě i protidrogová koordinátorka ing. Jitka Sochová. Celkem se na seminář přihlásilo přes 40 pracovníků z primární prevence, terénních služeb, kontaktních center, ambulantní léčby, terapeutické komunity, z vězeňství, střediska výchovné péče, azylových domů, z obcí a z dalších organizací. Poprvé se letos semináře zúčastnili zástupci společenství Anonymních alkoholiků.

Předkládáme odborný program, některé příspěvky také se souhlasem autorů zveřejňujeme:

Chcete mě? Jmenuju se Pavel, bral jsem 10 let, taky jsem seděl, chodím k psychiatrovi a nemám žádnou školu Marcel Ambrož, vedoucí Pracovní a sociální agentury SANANIM

Do práce! Z Prahy, Mníšku, Liberce – Mgr. Jakub Kabíček, terapeut Centra ambulantních služeb, ADVAITA, z. ú., Bc. Markéta Dolejší, terapeutka Následné péče a ambulantní sociální rehabilitace, Magdaléna, o.p.s.

Problematika zaměstnanosti u klientů nízkoprahových adiktologických služeb – Bc. Jiří Simeth, vedoucí K-centra Liberec, Bc. Jan Lukeš, vedoucí K-centra Česká Lípa – oba Most k naději, o. s.

Svízel přítula – jak se žije s plevelem v životopise – Mgr. Aleš Vaněk, vedoucí Centra drogových služeb ve vězení, Laxus, o. s.

Diskuse o praktických zkušenostech z místa vlastního působiště v pracovních skupinách a následně společné sdílení výstupů z pracovních skupin

Pracovní terapie v Terapeutické komunitě ADVAITA – Bc. Pavlína Iblová, vedoucí, Bc. Jana Oktávcová, pracovní terapeutka, Lucie Plíšková, sociální pracovnice – Terapeutická komunita, ADVAITA, z. ú.

Začleňování uchazečů o zaměstnání se závislostí do pracovního procesu a problémy s tím související – Bc. Zlata Adamcová, Úřad práce Liberec

Dluhové poradenství jako jedna z potřeb osob závislých na návykových látkách či patologických hráčů – Bc. Ludmila Žánová, vedoucí Občanské poradny Liberec, Déčko Liberec, z. s.

 

Napsat komentář