Děkujeme


Provoz našich programů finančně a materiálně podpořily a podporují právnické i fyzické osoby:

a další dárci. Děkujeme!