ADVAITA a výstava neziskovek v liberecké knihovně


Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje pořádá v únoru a březnu 2017 Týdny pro neziskový sektor, díky kterému je možné získat větší povědomí nejen o činnosti neziskovek, ale i sociálních podniků a vzdělávacích společností, působících v Libereckém kraji.

V rámci této akce se ADVAITA každoročně účastní spolu s dalšími organizacemi výstavy v suterénu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Prezentaci služeb v oblasti prevence a léčby závislosti, které Advaita nabízí veřejnosti, můžete shlédnout do 3. března. K dispozici jsou i informační materiály. Derniéra výstavy proběhne 28. února 2017 od 17 hodin v čítárně knihovny.

 

 

Plánované akce zapojených organizací:

Březen, červen, září, prosinec 2017 v Advaitě – v uvedených měsících plánujeme realizovat bezplatné přednášky pro veřejnost, které se věnují především tématům: Nové závislosti (závislost na obrazovkách, hraní her, on-line sázení, závislost na sociálních sítích), Prevence závislostí u dětí, Nadužívání alkoholu v rodině, Bezpečnost na síti. Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách www.advaitaliberec.cz v aktualitách.

2.2.-28.2.2017 v liberecké knihovně – společná výstava neziskovek, sociálních podniků a vzdělávacích společností – “Jsme na cestě”.

17.2.2017 od 13 hodin v Asociaci NNO – Sociální podnikání v Libereckém kraji – workshop pro jednotlivce NNO, obce…

6.3.2017 od 17 hodin v liberecké knihovně – panelová diskuse “Jsme na cestě” – o neziskovém a občanském sektoru v udržitelném rozvoji kraje, státu, Evropy, o partnerstvích a spolupráci, o slabých místech i příležitostech, vize 2020 a 2030…

10.-12.3.2017 10-17 hodin v Koloseu – Festival zdraví a ezoteriky.

15.3.2017 od 17 hodin v liberecké knihovně – RPNS – Rozvíjíme potenciál neziskového sektoru – inspiromat projektů, aktivit, námětů a dovedností neziskovek Libereckého kraje.

21.3.2017 od 14 hodin Vítání jara ve Veseckém údolí – exkurze, úklid.

21.3.-31.3.2017Clean up the World – Ukliďme Česko – Ukliďme Liberec – úklid jednotlivých lokalit veřejné zeleně pokračuje až do 30.4.

29.3.2017 od 16 hodin v Asociaci NNO – krajská konference Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje.

Centrum generace má několik akcí v průběhu února i tematicky k Týdnu manželství 13.-19.2.2017 http://krtecek.centrumgenerace.cz/clanky/aktuality/857/13-19-2-2017-narodni-tyden-manzelstvi.html

Další akce najdete i na www.spolutvoreni.cz

 

Renata