Roční archív: 2024


Cyklopuťák terapeutické komunity Advaita 2024   Nedávno aktualizováno.

Vyráželi jsme 17. 6. v pondělí. Milou změnou oproti pěšímu puťáku bylo pro nás to, že jsme si svoje věci nemuseli táhnout na zádech, ale vše nám bylo odvezeno autem. Na nás bylo pořádně si zahřát nohy, nahodit úsměv a šlapat do pedálů. Hned po pár kilometrech jsme měli možnost v Chrastavě dokoupit dobroty, nebo jiné […]


Zpráva z 27. výročí terapeutické komunity   Nedávno aktualizováno.

Dne 15. června 2024 se konala každoroční akce nazvaná „Výročí otevření Terapeutické komunity Advaita“. Tentokrát s pořadovým číslem 27. Účastníků výročí bylo letos celkem 72. Výročí se zúčastnili všichni klienti jako pořadatelé, bývalí klienti s rodinnými příslušníky, rodinní příslušníci stávajících klientů, dále pak přátelé všech jmenovaných, celý terapeutický tým i s odborným ředitelem a zástupce obce – […]


Otevřená hodina v Ambulantním poradenství Advaita v Liberci

Nově v liberecké poradně nabízíme vždy ve středu od 14 do 15 hodin tzv. otevřenou hodinu. Chceme umožnit dřívější konzultaci lidem, kteří dostali termín první návštěvy za příliš dlouhou dobu nebo kteří se museli z domluveného termínu omluvit. Čas může využít kdokoliv bez předchozího objednání. Předem nevíme, kolik lidí se dostaví. Nelze […]


SporTKiáda 2024 – sportovní setkání terapeutických komunit

Na akci olympiáda komunit jsme vyrazili dvěma auty dopoledne. Trochu jsme zabloudili v Praze, ale nakonec jsme se dostavili do TK Karlov. Po příjezdu jsme byli udiveni, jak je komunita odříznutá od okolního světa. Uprostřed lesů a luk stál malý zámeček a tam se konalo celé dění. Na akci přijelo 12 komunit, někteří autem, […]


Putování po Lužických horách 2024

V polovině května na nás čekala nejobávanější týdenní výprava do Lužických hor v podobě puťáku. Po delší odmlce a prosezených hodinách v terapii bylo třeba opět protáhnout zakrnělé svalstvo, vyčistit mozkové závity a vyzkoušet si celkovou fyzickou a duševní zátěž. Vyrazili jsme v pondělí ráno s plnou polní autobusem do malebné vesničky Svor. Už při přestupu v Liberci bylo na […]


24hodinový běh v Červeném Dvoře

Ve dnech 29.–31. 3. 2024 se pět členů naší komunity zúčastnilo vytrvalostního závodu v Červeném Dvoře – tzv. čtyřiadvacítky. Závod spočíval v tom urazit co nejvíce kilometrů během v průběhu 24 hodin. Spolu s jedním z terapeutů jsme vyrazili krátce po poledni směr Český Krumlov. V autě jsme vezli dvě jízdní kola, protože dva z nás měli v plánu závodit na kole. […]


Hledáme terapeuta do doléčovacího programu Advaita   Nedávno aktualizováno.

Do pracovního týmu Doléčovacího programu Advaita hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici odborného pracovníka – terapeuta. Klienty centra jsou bývalí uživatelé návykových látek a patologičtí hráči, kteří se rozhodli pro změnu a jejichž aktuálním cílem je změnu, které dosáhli v léčbě, udržet a prohlubovat. Z pracovní náplně vybíráme: Samostatně vedete skupinovou a individuální terapii klientů […]


Finanční pomoc od Liberce

Statutární město Liberec se zasloužilo o to, abychom mohli poskytovat naše služby klientům a plnit s tím související finanční závazky. Požádali jsme statutární město Liberec o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 000 000 Kč na úhradu provozních nákladů v prvním čtvrtletí roku a naše žádost byla podpořena. I když se všechny systémy pro zajištění kontinuálního financování sociálních […]


Výlet na Libereckou výšinu

V sobotu 17.2. jsme s klienty, kteří přijeli do libereckého doléčovacího programu z jiných měst, vyrazili na nenáročný pohodový sobotní výlet. Prošli jsme labyrintem sídliště Kunratická a pak kolem kolejí TUL směrem na známou Libereckou výšinu. Relativně mírné stoupání do kopce nám dalo po zimě zabrat, drželi jsme se pořekadla „pomalu, ale jistě“. Procházku jsme […]


Zpráva o činnosti služeb v roce 2023

Informace ze závěrečných zpráv o našich službách a projektech v předchozím roce souhrnně zpracováváme do podrobné zprávy pro Liberecký kraj a některé jeho vybrané obce. Celou zprávu za rok 2023 zveřejňujeme v PDF a z jejího závěru citujeme:  Během roku 2023 probíhalo poskytování všech našich služeb souvisle a bez komplikací. Z meziročního srovnání je zřejmé, že služby fungují […]


Změny v krajských poradnách v roce 2024

Vzhledem k dlouhodobě nedostatečné kapacitě poradny v České Lípě rozšiřujeme její provozní dobu ze dvou dnů na celý týden: pondělí 8–16 hodin, úterý 9–17 hodin, středa 8–16 hodin, čtvrtek 9–17 hodin, pátek 9–16 hodin. Mgr. Drahuši Tkáčovou doplní Bc. Jan Lukeš. Informační leták, který vám případně rádi v požadovaném množství doručíme: Provoz ostatních […]