Denní­ archí­v: 19. 3. 2014


Setkání skupiny komunitního plánování

Ve čtvrtek 27.  2.  2014 proběhlo setkání pracovní skupiny pro uživatele drog a pro osoby ohrožené závislostmi komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec s dalšími subjekty, kterých se různým způsobem dotýká problematika užívání návykových látek nebo patologického hráčství. Schůzky se zúčastnilo 24 zástupců z 12 organizací. Účelem setkání bylo vzájemné informování o nabízených službách pro lidi […]