Roční archív: 2014


PF 2015

Návštěvníkům našich stránek, všem současným i bývalým klientům, kolegům a příznivcům přejeme vydařený rok 2015 🙂


Den otevřených dveří

Šestý ročník týdne sociálních služeb v ČR se konal ve dnech 6. – 12. 10. 2014. Dveře spolku ADVAITA se otevřely veřejnosti ve čtvrtek 9. října. Od deseti hodin na návštěvníky čekalo drobné občerstvení (o které nebyl valný zájem), ale také klient Terapeutické komunity Advaita, který podával informace, rozdával úsměvy a prodával výrobky vytvořené v komunitě (o které byl […]


Léto na Centru ambulantních služeb ADVAITA

O prázdninách se vylidňují ulice měst, ale také často snižuje návštěvnost různých center a poptávka po sociálních službách. Nejinak tomu bylo i v případě Centra ambulantních služeb ADVAITA. Ve dvou předprázdninových měsících jsme měli celkem 631 návštěv. V měsících červenec a srpen to bylo 550 návštěv. Rozdíl je významný. Neznepokojuje nás to, dle předchozích let víme, […]


Další termíny pro setkání s blízkými

Centrum ambulantních služeb ADVAITA zahájilo v roce 2013 cyklus setkávání rodičů a blízkých uživatelů návykových látek a problémových hráčů. Další skupiny se uskuteční v těchto termínech: 18. 9., 23. 10., 27. 11. a 18. 12. 2014 od 16.30 hodin v zařízení CAS Rumunská ulice 14/6, 460 01 Liberec. Účast na skupině je možná po předchozím telefonickém objednání na čísle 482 750 607. Nabízíme podporu a sdílení problémů ohledně nevhodného […]


Čmelák 2014 aneb Zázraky se dějí 1

Letošní kosení orchidejové louky na Horním Maxově bylo něčím výjimečné. Pokud se ptáte čím, pokusím se Vám to přiblížit. Celé to začalo v neděli ráno, když se většina klientů vydala na kole do hlouby Jizerských hor, do míst, kde se čas zastavil a příroda si tam žije svým vlastním životem. Do míst, […]


Cyklopuťák 2014

Když jsme vyrazili na cyklopuťák, tak jsem ještě netušil co nás čeká za kopec. První zastavení bylo na jablonecké přehradě. Někdo se vykoupal, někdo se šel občerstvit. Při odjezdu z přehrady nás potkala průtrž mračen. Chvíli jsme se schovali a pak pokračovali dál již za mírnějšího deště. Po cestě nás čekal znovu pěkný kopec, […]


Připravované akce v PN Kosmonosy

Od primářky MUDr. Veroniky Kotkové z PN Kosmonosy jsme dostali informaci o chystaných akcích: Dne 10.9.2014 proběhne na oddělení K 20 Den otevřených dveří (Detox K20 a Resocializační a psychoterapeutické oddělení K 20). Určeno pro odborníky, uživatele psychiatrických služeb, příbuzné i přátele. Ve dnech 9.-11.9. 2014 proběhnou v Kosmonosech Dny pro duševní zdraví, kdy nabídneme ochutnávku z aktivit v psychiatrické nemocnice. Akce pro veřejnost. Tradičně Vás pozveme na mezioborové […]


Výroční komunita v Advaitě? Nejlepší sobotní odpoledne!

Tisková zpráva k události Výroční komunity se zúčastnila naše kolegyně Adéla, která píše: První sobota po 4. červnu patří v Advaitě už tradičně oslavě výročí založení terapeutické komunity v Nové Vsi. Letos to byla v pořadí 17. výroční komunita. A moje první, které jsem se účastnila jako host. Ne jako klient či bývalý klient, ne jako terapeut, i když do […]