Denní­ archí­v: 14. 2. 2011


Týdny neziskového sektoru 1

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje pořádá již tradičně kampaň zvanou „Týdny neziskového sektoru“. Letošní kampaň nese motto: „Dobrovolnictví = motor občanské společnosti“. Cílem kampaně je prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Tematické zaměření letošní akce vychází z tématu roku 2011, který […]