Měsíční archív: Březen 2010


Skupina pro gamblery 2

V únoru jsme v Centru ambulantních služeb ADVAITA otevřeli skupinu pro gamblery. Reagujeme tak na rostoucí poptávku o služby pro lidi s problematikou patologického hráčství. Skupina je polootevřená, mohou se do ní přihlásit zájemci, kteří  chtějí změnit své návykové chování. Podmínkou zařazení do skupiny je osobní konzultace s vedoucí skupiny. Ta při osobním rozhovoru posoudí […]


150. velká komunita

Někteří z nás si to před lety ani nedovedli představit… Ten den však nadešel, 25. února jsme v naší terapeutické komunitě slavnostně zahájili 150. velkou komunitu. Stopadesátkrát jsme už zasedli v kruhu, abychom společně rozhodovali o tom, kdo se stane členem komunity, kdo přestoupí do vyšší fáze programu, nebo abychom se slavnostně rozloučili s absolventy programu. 150 […]