Roční archív: 2010


Práce s rodinami klientů terapeutické komunity

Dne 12.12. 2010 proběhne v prostorách ADVAITY – tentokrát v Liberci přímo v Centru ambulantních služeb (CAS) v Rumunské ulici jednodenní setkání s rodinnými příslušníky klientů terapeutické komunity. Přítomni budou i klienti, jejichž rodiny se setkání zúčastní. První takováto neděle proběhla dne 28.11. 2010. Zúčastnilo se osm členů rodičovských týmů, bojujících se závislostí, a čtyři klienti komunity v Nové Vsi. […]