Denní­ archí­v: 1. 9. 2007


Financování našich programů v roce 2007

Léto přineslo nejen teplejší počasí, ale také uklidnění pro naši organizaci i pro všechny naše zaměstnance. V červnu dorazily na náš účet finanční prostředky, jejichž přidělení schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v letošním březnu (3,3 milionu Kč). Z Fondu prevence statutárního města Liberec jsme získali 60 tisíc korun. Nejpodstatněji k našemu klidu přispěl […]


Katalog sociálních služeb a dva důležité dokumenty

Mezi odkazy jsme přidali dva, které by neměly zapadnout: Katalog sociálních služeb Libereckého kraje a Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Liberci. Předkládáme zde také dva důležité dokumenty se vztahem k protidrogové politice Libereckého kraje. Je to Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje v roce 2006 a Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém […]