15 let tradice léčby drogově závislých v Nové Vsi u Liberce


Dne 9. 6. 2012 se v Nové Vsi u Liberce konala oslava výročí vzniku Terapeutické komunity Advaita.  Již celých 15 let v komunitě poskytujeme terapeutické služby drogově závislým, pro které „Změna znamená život“.
Výročí se zúčastnilo celkem 80 osob. Jedná se o současné klienty, zaměstnance, rodinné příslušníky klientů a jejich děti a hlavně o bývalé členy komunity, kteří v rámci oslav obdrželi diplomy za rok, pět let a deset let abstinence od drog v běžném životě. Podpořit existenci komunity přijel i starosta Nové Vsi – pan Jaroslav Müller.
Po ukončení oficiálního zahájení programu výročí, jehož součástí je slavnostní předávání diplomů abstinujícím bývalým klientům, proběhl turnaj ve volejbale, kde změřili síly současní klienti v léčbě společně s bývalými klienti nabitými silou dlouhodobé abstinence proti družstvu terapeutů. Družstvo složené z bývalých i současných klientů vyhrálo nad terapeuty a jako odměnu získalo výborný dort. Zpestřením při téměř aprílovém počasí byla živá kapela Swallow This, při které přítomní postupně odhazovali ostych a zatančili si deštivému počasí navzdory. Na závěr byl již ve večerních hodinách zapálen oheň a zbytek výročí proběhl v poklidném duchu u společného opékání vuřtů za příjemného tónu kytarových strun.


Oslava výročí komunity je důležitým mezníkem v životě klientů (současných a bývalých) i pracovníků. Současní klienti se setkávají s úspěšnými bývalými klienty a vidí tak na vlastní oči, že žít plnohodnotný život bez drog je skutečně možné. Michal – současný klient komunity:  „Výročí je pro mne oslava, přehlídka, když přijedou ex-klienti, tak důkaz toho, že lze abstinovat, takový náboj do budoucna. Chtěl bych taky jednou přijet na výročí, aby klienti, co tady budou, viděli, že to jde, takové povzbuzení“.
Pro pracovníky je zase setkání s bývalými klienty podporou ve víře, že jejich práce má význam jak pro klienty samotné, tak pro celou společnost.  Jana B. – terapeutka: „Výročí pro mě znamená připomenutí si smyslu toho, o co se tady všichni snažíme, nějakou pozitivní energii, že ty lidi se tady vrací, že jim to pomáhá, prostě, že naše práce má smysl.“
Celé sobotní odpoledne plynulo hladce a příjemně. Byl čas na setkání a povídání se všemi přítomnými, připraven koutek pro děti, dostatek občerstvení. Hladkému průběhu oslav předcházely náročné týdny příprav, za což patří dík týmu a klientům komunity. Starostovi Nové Vsi, panu Müllerovi, patří dík za podporu komunity a těšíme se na další spolupráci s obcí. Skupině Swallow This děkujeme za kvalitní hudební a pěveckou produkci.
Terapeutická komunita je součástí občanského sdružení ADVAITA, které poskytuje ucelené služby závislým osobám.

V září 2012 proběhne den otevřených dveří. Zatímco výročí komunity je určeno pro uzavřenou společnost z řad klientů a zaměstnanců sdružení, den otevřených dveří nabízí poznat naše služby z blízka zájemcům z široké veřejnosti. Informace o našem sdružení naleznete na našich webových stránkách www.advaitaliberec.cz, kde s předstihem naleznete i termín konání dne otevřených dveří.

Pavlína Iblová

Napsat komentář